Hoppa till innehåll

Minimilöner i EU hotar den svenska modellen

Under tisdagen presenterade EU-kommissionen en förstakonsultation när det gäller förslaget om minimilöner på EU-nivå. Förslaget är värre än befarat och kommissionen verkar vilja använda lön som ett politiskt redskap. Förslaget hotar den svenska kollektivavtalsmodellen som bygger på förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, utan politisk inblandning.

– Minimilöner på europeisk nivå riskerar att trasa sönder den svenska modellen. Modellen bygger på avtalsfrihet mellan fack och arbetsgivare. Den har gett höga reallöneökningar över tid och byggt Sverige starkt. När politiker på EU-nivå nu vill reglera hur höga minimilönerna ska vara så utgör det ett stort ingrepp i det svenska arbetsmarknadssystemet. Förslaget är fullständigt feltänkt, det säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.   

– Den svenska modellen utmärker sig som ett välfungerande system bland många bristfälliga. EU:s medlemsländer borde inspireras av oss, inte tvärtom. Regeringen måste göra allt för att tillsammans med våra övriga nordiska grannländer stoppa förslaget, avslutar Andreas Åström.