Hoppa till innehåll

Digital teknik och innovativa affärsmodeller ger Sverige och EU en enorm tillväxtpotential. Inte bara för IT- och telekom­företag utan för samhället och näringslivet i stort. Nästan all tillväxt kommer att ske i den digitala ekonomin och nästan all ekonomi i framtiden kommer att vara digital. Därför är en fullt integrerad marknad för den digitala ekonomin positiv för hela ekonomin.

Men för att den digitala ekonomin ska kunna växa krävs rätt förutsättningar. En politik som skapar öppna och förutsägbara regler och som öppnar ekonomierna för mer konkurrens och innovation. Tyvärr har både EU-kommissionen och EU:s medlemsländer försummat möjligheten att skapa en verklig digital inre marknad. Reglerna har blivit mer svårhanterliga och betungande för företagen. Ett exempel är Dataskyddslagen (GDPR) som redan fått stor inverkan på företagens verksamhet. Lagstiftarna inom EU måste kunna ta hänsyn till individens integritet och på samma gång möjliggöra den samhällsnytta som datadriven innovation erbjuder.

Fria dataflöden för innovation och tillväxt

Företag använder digitala lösningar för att sälja och leverera sina produkter. Många företag använder digitala tredjepartstjänster, som molntjänster, som en del av de tjänster de själva levererar till sina kunder. Andra företag är själva leverantörer av digitala tredjepartstjänster och använder dataöverföringar för att leverera sina egna tjänster.

Huvudregeln måste vara att data ska kunna flöda fritt inom EU. Företagens möjlighet att få tillgång till och använda data är en källa till innovation och tillväxt. Fri digital handel ger konsumenterna bättre tillgång till tjänster och varor och hjälper företag att bli effektivare. Enligt beräkningar av tankesmedjan ECIPE från 2016 är två av tre IT-tjänster inlåsta på nationella marknader. Samma beräkningar visade att fritt dataflöde hade kunnat leda till en BNP-ökning med 4 procent till 2020. Begränsningar av den fria rörligheten av data ska bara kunna göras på grund av allmän säkerhet.

Även den fysiska digitala infrastrukturen behöver byggas ut för att klara de nya tjänster som möjliggörs av exempelvis 5G och Internet of Things. EU har en viktig roll att driva på utvecklingen i medlemsländerna och måste ta sitt ansvar för att bygga ut den fysiska digitala infrastrukturen som krävs för den digitala utvecklingen.

En gemensam strategi för AI

I dag finns det ingen gemensam strategi för Artificiell intelligens (AI), trots att AI har en potential att fördubbla den årliga ekonomiska tillväxten och öka produktiviteten med 40 procent inom 20 år. Utan en sådan strategi riskerar den tekniska utvecklingen att bromsas upp i Europa.

EU bör skapa en gemensam europeisk AI-strategi, med målsättningen att uppmuntra till ny teknik med hänsyn till etik, inte tvärt om. Nya regler måste vara teknikneutrala och enkla att följa och nya digitala lösningar bör endast regleras om ett marknadsmisslyckande kan påvisas. Europa måste se till att behålla sitt vetenskapliga och kommersiella ledarskap, annars riskerar den tekniska utvecklingen att avstanna och istället fortsätta på andra marknader med mer gynnsamma regler.

Almega vill att:

  • EU:s lagstiftning ska vara ramlag, det vill säga ange mål och generella riktlinjer, men därutöver vara så flexibel och teknikneutral som möjligt för att maximera digitaliseringens tillväxt- och jobbskapande potential.
  • EU ska främja digital transformation inom myndigheter och företag och stödja livslångt lärande som stärker företagens konkurrenskraft.
  • EU ska, vid genomförandet av den digitala inre marknaden, ta itu med de tydliga målkonflikter som finns på grund av strukturomvandlingen. En hållbar digital ekonomi bör vara ledmotivet för EU:s digitaliseringspolitik.