Hoppa till innehåll

Välkommen till Almega: Serviceavtal

Ditt företag har valt att teckna ett serviceavtal som ger er samma arbetsrättsliga rådgivning som ett medlemskap. På den här sidan har vi samlat allt du behöver tänka på för att komma igång.

Här börjar resan till att bli den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare!

Visste du att ett medlemskap i ett av våra nio förbund inom Almega ger dig allt du behöver för att kunna vara den bästa arbetsgivaren för dina medarbetare?

Som Sveriges ledande arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn hjälper vi våra 11 500 medlems­företag varje dag – med frågor kring kollektivavtal och i rollen som arbetsgivare.

Vissa delar är obligatoriska när du har ett serviceavtal. Dessa är markerade med en stjärna i bilden nedan.

1. Service­avtalet startar

Nu får ditt företag tillgång till omfattande arbetsrättslig rådgivning för ärenden och frågor som uppstår under avtalets giltighetstid. Företaget omfattas inte av kollektivavtal utan får rådgivning utifrån svensk lag.

2. Teckna försäkringar

Företag med serviceavtal har inte kollektivavtal och därför är inga försäkringar obligatoriska. Vissa försäkringar är ändå möjliga att teckna även utan kollektivavtal.

Mer information kan ni få hos Avtalat på Avtalats webbplats

Förmån för företag med serviceavtal:

Om du vill kan du erbjuda dina anställda förmånlig och frivillig gruppförsäkring (sjukvård med mera), utan extra administration och kostnad för företaget.

3. Logga in i Arbetsgivarguiden*

Arbetsgivarguiden är Almegas digitala kunskapsbank och webbrådgivning. Här hittar du lättillgänglig arbetsrättslig information, checklistor och webbprocesser. Här finns också avtalsmallar och blanketter tillgängliga för nedladdning: anställningsavtal, underrättelse, varsel och besked om uppsägning pga personliga skäl/arbetsbrist mm.
Här hittar du också de arbetsrättsexperter som är specialiserade på just era avtal. I välkomstbrevet har ni fått er inloggning till Arbetsgivarguiden. Ni kan själva ändra den i efterhand.

4. Spara kontaktuppgifter till jouren

Ibland hamnar du som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. När ditt företag har tecknat serviceavtal med Almega är du alltid välkommen att kontakta jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Företag med serviceavtal har arbetsgivarservice med rådgivning och support i alla frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

Arbetsrättsjurister och arbetsrättsexperter är specialiserade inom respektive bransch. Vilka de är ser man i Arbetsgivarguiden.

Om företaget har ett brådskande ärende kan man kontakta Almegas jour tillgänglig mellan 08.30-17.00 på vardagar.

Numret till jouren är 08-762 69 90. Ange företagets organisationsnummer så får du prata med en rådgivare från Almega.

5. Ta del av av Almegas erbjudande

Företag med serviceavtal är berättigade till medlemspris på alla våra utbildningar utom kollektivavtals­utbildningar. Man omfattas också av arbetsgivarservice precis som om man var medlem, dock har man inte tillgång till lönestatistik. Läs ändå gärna om Almegas påverkansarbete och utveckling av kollektivavtal – ditt företag kan i framtiden omvandla service­avtalet till medlemskap om ni vill.

6. Ta del av ditt förbunds erbjudande

Företag med serviceavtal är inte medlem i ett förbund inom Almega, man har i stället valt ett affärsavtal som berättigar till arbetsgivarservice. Eftersom man inte är medlem i något förbund deltar man inte i branscharbete. Läs ändå gärna om våra förbunds erbjudanden och förmåner – ni kan senare välja att bli medlem och ta del av förbundens branscharbete.

7. Håll dig uppdaterad på vad som händer i tjänstesektorn

Ditt förbund och Almega håller sina medlems­företag och företag med serviceavtal uppdaterade med viktig information i Arbetgivarnytt, Almeganytt och i branschspecifika nyhetsbrev via e-post.

Prenumerera och ta del av våra pressmeddelanden, nyheter och rapporter.

Följ oss på TwitterLinkedIn och Facebook

8. Uppdatera dina medlemsuppgifter*

Kostnaden för service­avtalet beräknas på antalet anställda. I januari varje år samlar Almega in uppgifterna. Då rapporterar företag med serviceavtal in hur många anställda man hade den 31 december året innan.

Uppgiften ligger till grund för faktureringen som sker två gånger per år (april och oktober) 

Kom ihåg att lämna uppgiften varje år så att du betalar rätt avgift. Almega meddelar när det är dags.

Sammanfattning

Vi har de experter som behövs inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och avtalsförsäkringar. Vi finns för att ge dig det stöd du behöver.

  • Stöttning i allt som rör arbetslivet: arbetsmiljö, arbetsrätt och tvister
  • Stöd dygnet runt via vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden
  • Tolkning av svenska arbetsrättsliga lagar
  • Arbetsrättslig jour
  • Biträde i domstolsärenden vid arbetsrättsliga tvister
  • Förhandlingshjälp vid en lokal förhandling med facket
  • Utbildningar till förmånliga medlemspriser

Vill du veta mer om medlemskap med fler förmåner och möjligheter? Vill du veta mer om kollektivavtal?

Läs mer på bli medlem och gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Välkommen!

Glöm inte att spara sidan som bokmärke i din webbläsare, så kommer du åt den när som helst.