Almega Tjänste­förbunden

I Almega Tjänste­förbunden finns många olika branscher representerade, bland annat apotek, järnvägsinfrastruktur, arkitekter, service-, säkerhets- och utbildnings­företag och många fler.

I Almega Tjänste­förbunden finns många olika branscher representerade, bland annat apotek, järnvägsinfrastruktur, arkitekter, service-, säkerhets- och utbildnings­företag och många fler.

Årsstämma

Den 23 maj kl. 11.00 – 11.30 håller Almega Tjänste­förbunden årsstämma på Almega, Sturegatan 11. Alla förbundets medlemmar inbjuds att delta, anmäl dig till Maria Tielman.