Almega Tjänste­förbunden

Almega Tjänste­förbunden samlar många olika typer av branscher såsom städning, sanering, fastigheter, kommunikation, flygplatser, utbildnings­företag, forskning, bilprovning och många fler.

I Almega Tjänste­förbunden finns många olika branscher representerade, bland annat apotek, järnvägsinfrastruktur, arkitekter, service-, säkerhets- och utbildnings­företag och många fler.

Frivillig gruppförsäkring

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Läs mer om försäkringen