Medie­företagen

Dagens medie­utveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler.

 

Hos oss samlas en mängd branscher; dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributions­företag, filmproducenter, skivbolag och dataspels­företag. Variationen är en del av vår styrka. Vi har ca 600 medlems­företag med nästan 36 000 anställda.

Dagens medie­utveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler. Vi påverkar fack­förbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlems­företags intressen. Inom Medie­företagen samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden.
Förbundsdirektör för Medie­företagen är Maria Möller och förhandlingschef är Louise Bjarnestam.

Bli medlem i
Medie­företagen

Ett medlemskap i Medie­företagen ger dig många fördelar. Vi arbetar för att förbättra villkoren för dig som är arbetsgivare och tjänste­företagare. Vi förstår dina förutsättningar och fungerar som ett värdefullt förhandlingsstöd och juridiskt biträde. Medie­företagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Om du vill få en uppfattning om vad ert medlemskap skulle kosta kan du räkna ut medlems­avgiften.

Bli medlem

Förhandlingshjälp. Som medlem får du hjälp i fackliga förhandlingar, centralt och lokalt.

Information. Vi har i Arbetsgivarguiden skräddarsydd information för dig som medlem. Här hittar du information om allt som rör just ditt område, allt från avtal, anställning till uppsägning och blanketter mm.

Kollektivavtal. Vi träffar avtal om löner och anställningsvillkor. Du sparar tid och pengar på att vara medlem – du får all information du behöver om förändringar i lagar och avtal.

Försäkringar. Vi förmedlar råd i försäkringsfrågor som berör dina anställda. Vi hjälper dig med företags- och gruppförsäkringar till förmånligare pris. Som medlem får du också tillgång till Avtalat som hjälper dig med hur du ska administrera de anställdas tjänstepensioner och försäkringar.

Arbetsmiljö. Vi hjälper dig att tolka och tillämpa miljölagarna. Du får råd och hjälp i frågor som rör inre och yttre miljö. Det kan handla om att rehabilitera personal i samband med längre sjukfrånvaro.

Rådgivning. Den snabbaste servicen i arbetsgivarfrågor får du via våra kontor i landet och i vår telefonjour som du kan vända dig till under kontorstid. Där får du personlig rådgivning i personalfrågor och arbetsrätt.

Statistik. Medie­företagen samlar in omsättningsstatistik. Vi tar fram branschspecifik marknadslöneinformation (som endast är tillgänglig för medlemmar). Vi genomför medlems­undersökningar.

Utbildning. Medie­företagen erbjuder dig som medlem skräddarsydda kurser, bl a i kollektivavtatalsfrågor, löneadministration standardavtal och arbetsrätt.

Offentlig upphandling. Vi erbjuder våra medlems­företag rådgivning i Lagen om offentlig upphandling. Många av Medie­företagens medlems­företag kommer mer eller mindre i kontakt med offentlig upphandling.