Medie­företagen

Dagens medie­utveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler.

Besök Medie­företagen

Hos oss samlas en mängd branscher; dagstidningar och tidskrifter, bokförlag, radio- och TV-företag, biografer och filmdistributörer, tryckerier, kommunikationsbyråer, tidningsdistributions­företag, filmproducenter, skivbolag och dataspels­företag. Variationen är en del av vår styrka. Vi har ca 600 medlems­företag med nästan 36 000 anställda.

Dagens medie­utveckling kräver nytänkande på arbetsgivarfronten. Vi arbetar för långsiktigt förbättrade upphovsrättsregler. Vi påverkar fack­förbund och lagstiftare för att tillvarata våra medlems­företags intressen. Inom Medie­företagen samordnar vi våra resurser för att bygga inför framtiden.

10 000 tjänste­företagare ser Almega som den främsta källan till kunskap och information inom tjänstesektorn. Förutom att vara ett direkt stöd erbjuder vi nätverk och utbildningar som hjälper dig att bli en säkrare arbetsgivare.

Hos oss får du juridisk vägledning och vi biträder gärna dig som medlem vid arbetstvister och förhandlingar. Vi har dessutom kontor i hela landet, och kan därför erbjuda våra medlemmar nära och personlig service.

Förbundsdirektör för Medie­företagen är Charlott Richardson och förhandlingschef är Hans O Andersson.

Läs mer på Medie­företagens egen webb