Hoppa till innehåll

Frivillig gruppförsäkring

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Inom ramen för gruppförsäkringen väljer den anställde själv vilken omfattning som önskas via en webbansökan. Det är även möjligt att medförsäkra make/maka/sambo och barn.

All hantering såsom premiebetalning och skadehantering sköts sedan direkt mellan Skandia och medarbetaren, vilket gör att företagets administration minimeras.

Du som arbetsgivare behöver göra webbansökan till gänglig för dina medarbetare så att de har möjlighet att ta del av förmånen. (För att läsa mer och kunna ansöka behöver medarbetaren logga in med BankId).

Försäkringar som ingår:

  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring inklusive Hälsoförsäkring*
  • Trygghetskapital
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Barnförsäkring
  • Privatvårdsförsäkring
  • * Hälsoförsäkringen kan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa.

Samtalsstöd

Den som tecknar minst en försäkring, eller är medförsäkrad, får dessutom tillgång till samtalsstödet ”Tusen frågor – ett nummer”. Samtalsstödet innebär råd och vägledning kring privata problem som kan komma att påverka hälsa och arbetsförmåga. Det kan till exempel handla om parrelationsproblem, stress, föräldraskap, missbruk, sorg, ekonomi eller hälsofrågor.

Försäkringen är möjlig att teckna för alla som är tillsvidareanställda, eller visstidsanställda i minst sex månader, på företag som är medlem i ett förbund inom Almega eller som har tecknat tjänsten serviceavtal med Almega AB.

Försäkringarna kan ses som ett frivilligt komplement till de kollektivavtalade försäkringarna.

Kontakt

För frågor om försäkringen, varmt välkommen att kontakta Skandia (se länken ovan) eller Staffan Johansson på Almega, staffan.johansson@almega.se eller 08-762 70 44

Staffan Johansson

Expert lönebildning och statistik

Stockholm

+46 8 762 70 44 +46 70 799 12 26 E-post

Läs mer

Vi gör det enklare att bli fram­tidens goda arbetsgivare