Tjänstesamhället är viktigt för Sverige

Framväxten av nya företag och arbetstillfällen sker framförallt inom olika tjänstenäringar. De privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 procent av Sveriges totala sysselsättning och om offentliga sektorn inkluderas jobbar 3 av 4 svenskar i tjänstesektorn. Den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion och efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster har ökat inom hela ekonomin, både från tjänstesektorn och från industrin.

Källa: Diagrammen baseras på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån.