Avtalsrörelse

Generella lösningar för löner och arbetstider fungerade kanske för den gamla sortens fabrik. Men de fungerar inte för tjänstesamhället. Nu behöver vi lösningar som utgår från det enskilda företaget och den enskilde medarbetarens perspektiv. I årets avtalsrörelse vill Almega ha mindre fokus på centralism och mer på människa.