Hoppa till innehåll

Almega tjänsteföretagen har idag mottagit ett sympativarsel från fackförbundet Unionen. Sympativarslet gäller företagen Foundever Sweden AB och Teleperformance Nordic. Båda företagen har kollektivavtal.

– Det är upprörande att företag som just tecknat kollektivavtal med lönehöjningar och som därmed omfattas av fredsplikten – en bärande del i den svenska modellen – ska drabbas av konfliktvarsel. Det säger Stefan Koskinen som är Förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen.

– Att företag som tecknar och står upp för kollektivavtal straffas på grund av en konflikt som överhuvudtaget inte berör dem är helt orimligt. Med detta sympativarsel riskerar Unionen att försvaga viljan att teckna kollektivavtal och därmed hela den svenska modellen.