Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen har i dag tecknat nytt kollektivavtal för revisions- och konsultföretag med Akademikerförbunden och Unionen. Avtalen är också de sista av drygt 130 kollektivavtal som Almega tecknat i årets avtalsrörelse.

– Tillsammans med våra fackliga motparter har vi genom konstruktiva förhandlingar tagit ansvar och tecknat ytterligare kollektivavtal inom det så kallade märket, säger Gabriella Forssell, avtalsansvarig förhandlare på Almega Tjänsteföretagen.

De nya kollektivavtalen sträcker sig över 24 månader med en total kostnadsökning på 7,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar samt den särskilda höjningen av lägstalönerna 2024. Avtalen berör omkring 11 000 årsanställda tjänstemän vid närmare 150 medlemsföretag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.