Hoppa till innehåll
Brottslighet

Så agerar du som arbetsgivare vid misstanke om brott

I samhällsdebatten diskuteras brottslighet och infiltrering i olika verksamheter och företag. Men vad bör man tänka på som arbetsgivare om man misstänker att en medarbetare är kriminellt aktiv? Vi har frågat Almegas arbetsrättsjurist Peter Lindgren om vad som gäller och vad man bör tänka på.

Vad ska man då göra som arbetsgivare vid misstanke om brott? Det beror på huruvida den anställde begår brott i tjänsten under arbetstid eller ifall detta sker på medarbetarens ”fritid”.

– Misstänker arbetsgivaren att en medarbetare är kriminellt aktiv inom eller via verksamheten kan man börja med att göra en egen utredning internt, bland annat genom att kontrollera det som företaget äger – dator, mobil, säkerhetskameror med mera, säger Peter Lindgren (lilla bilden), som är arbetsrättsjurist på Almega.

Grund för avsked

Om arbetsgivaren har gjort en egen utredning och upptäckt att brott de facto har begåtts inom verksamheten – eller att verksamheten har nyttjats för att bedriva kriminella aktiviteter – är det enligt Peter Lindgren grund för avsked. Arbetsgivaren avgör sedan hur ärendet ska hanteras framåt.

– Som arbetsgivare har man ingen skyldighet att informera myndigheter om brott. Däremot har man en möjlighet att polisanmäla händelsen och det är oftast en helt naturlig sak att göra.

”Är du orolig för vad som kan hända på arbetsplatsen ska en riskbedömning göras”

Peter Lindgren, arbetsrättsjurist, Almega

Omständigheter avgör

Det är omständigheterna som avgör ifall övriga medarbetare behöver informeras i en sådan given situation. Det man behöver tänka på är att om man väljer att informera – informera neutralt, ”NN har fått sluta sin anställning”. 

– Det gäller att inte inför andra peka ut en medarbetare som klandervärd eller brottslig, för att undvika att det blir fråga om förtal, säger Peter Lindgren.

Vad gäller frågan om repressalier gentemot medarbetarna i företaget så är det oftast personer med ansvar i företaget som har direktkontakt med den misstänkte som skulle kunna drabbas. Men om arbetsgivaren är orolig för vad som kan hända på arbetsplatsen ska man göra en riskbedömning utifrån arbetsmiljöansvaret och samverka med arbetsmiljöombuden och vidta de åtgärder som krävs i situationen.

– Finns konkreta hot är det bra att kontakta och rådgöra med polisen. Som medlem hos Almega har man också möjlighet att alltid få stöd och rådgivning från oss om arbetsrätt och arbetsmiljö, säger Peter Lindgren.