Hoppa till innehåll

Konjunkturen är på väg att vända för tjänstesektorn. Produktionen steg det första kvartalet men uppgången är trevande. Det visar Almegas senaste Tjänsteindikator.

– Almegas tjänsteindikator förutspår att produktionen kommer att falla något under det andra kvartalet. En långsamt ökande orderingång lägger dock grunden för en tydligare uppgång under det andra halvåret, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega. 

Sjunkande inflation och förväntningar om lägre räntor ger utrymme för hushållen att öka sin konsumtion vilket ökar efterfrågan på tjänster. Samtidigt är byggandet fortsatt svagt och industrins investeringar väntas falla vilket håller tillbaka efterfrågan på vissa företagstjänster. 

Läget varierar kraftigt mellan olika branscher. Nedgången av bostadsbyggandet har drabbat arkitekterna hårt medan tillväxten förblivit stark bland tekniska konsulter. Bemanningsbranschen har dock drabbats hårt av den svaga arbetsmarknaden det senaste året, säger Patrick Joyce.

Jobben i tjänstesektorn blir färre men det sker långsamt. Om man räknar bort finanssektorn har antalet anställda i tjänstesektorn minskat med 14 100 personer – eller 0,6 procent – på ett år.

Jobben har främst försvunnit inom bemanningsbranschen men även inom IT och Kommunikation. Almegas arbetsmarknadsindikator spår att jobben i tjänstesektorn kommer att bli färre även det andra kvartalet.

– Minskningen av antalet jobb har främst drabbat personer med korta tillfälliga anställningar. Antalet personer med längre anställningar har faktiskt blivit fler det senaste året, säger Patrick Joyce.

Under första kvartalet steg tjänsteföretagens försäljningspriser med 2,7 procent i årstakt, vilket är den lägsta ökningen på tre år. Prisökningstakten börjar dock stabilisera sig.

– Den förväntade uppgången i konjunkturen senare i år och en ökande hushålls­konsumtion kan bidra till att prisökningarna på tjänster inte dämpas lika mycket framöver, säger Patrick Joyce.

Hela tjänsteindikatorn hittar du här: https://www.almega.se/2024/06/almegas-tjansteindikator-for-andra-kvartalet-2024/

Dokument