Hoppa till innehåll

Almega har tecknat avtal med Kommunal om etableringsjobb på ytterligare sex områden. Syftet med etableringsjobben är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och avtalen har hittills främst tecknats för tjänstemannayrken. ”De nya avtalen gäller branscher som verkligen har möjligheter att bryta utanförskapet”, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega.

Tjänsteföretagens organisation Almega har tillsammans med fackförbundet Kommunal tecknat sex avtal om etableringsjobb. Avtalen gör det möjligt för etableringsanställningar inom städ- och servicebranschen, hästnäringen samt vård- och omsorgsbranschen för arbetsgivare som är anslutna till Almega och Kommunals kollektivavtal. 

– Detta är ett viktigt steg för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Tillsammans med Kommunal tar vi ansvar och gör det möjligt att anställa på reformen även till yrken med lägre trösklar, vilket var det huvudsakliga syftet med reformen, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega.

Reformen innebär i korthet att en arbetsgivare kan anställa långtidsarbetslösa och nyanlända, enligt vissa kriterier, till en lägre kostnad. Staten skjuter därefter till så att lönen motsvarar lägstanivån för gällande kollektivavtal. Den anställde ska också kunna få relevant utbildning på betald arbetstid och tanken är att etableringsjobbet, efter som längst två år, ska leda till en tillsvidareanställning på heltid.

– Initiativet till etableringsjobben togs av arbetsmarknadens parter redan 2017, men genomförandet har av olika anledningar dragit ut på tiden. Vi har sedan i våras fått ett 80-tal avtal på plats, främst för tjänstemannayrken. Kommunals avtalsområden innebär inte bara lägre trösklar, de rymmer även yrken med en stor kompetensbrist, exempelvis vårdassistenter och hemservicepersonal, säger Stefan Koskinen, och fortsätter:

– Tjänstesektorn är Sveriges främsta integrationsmotor och jobbskapare. Ur dessa perspektiv kommer avtalen med Kommunal att göra stor skillnad och vi hoppas att de kan inspirera andra att teckna avtal. Etableringsjobben behöver bli verklighet för fler, avslutar Stefan Koskinen.