Hoppa till innehåll

Almegas EU-expert, David Wästberg, intar en viktig position inom European Service Forum när han nu har valts till ordförande i policykommittén.

European Service Forum, ESF, är en central aktör gällande handelsfrågor inom EU med mycket täta och goda relationer med såväl EU-kommissionen som ministerrådet.

– Med Almega på denna position får svensk tjänstesektor en starkare röst i den europeiska handelspolitiken. Genom att anta ett ökat tjänsteperspektiv kan vi skapa nya möjligheter till välståndsskapande handel. Digitaliseringen gör tjänstehandeln alltmer internationaliserad och svenska tjänsteföretag står sig mycket väl i konkurrensen, säger David Wästberg, EU-expert på Almega.

Han understryker tjänstehandelns betydelse för skapandet av såväl arbetstillfällen som välstånd. Det gäller både på EU:s inre marknad, där tjänstehandeln till skillnad från varuhandeln inte alls fungerar, och i de frihandelsavtal som EU just nu förhandlar med exempelvis Australien, Indien, Thailand och Indonesien.

– En aktuell fråga är avtalet om förbud mot tjänstetullar inom WTO som är på väg att löpa ut. Det vore väldigt olyckligt om detta inte förlängs, tullar minskar bara handeln vilket leder till dyrare och sämre tjänster. Det är viktigt att Sverige och EU är tydliga med att förbudet mot tjänstetullar ska förlängas vid WTO:s nästa ministermöte, säger David Wästberg.

Bland ESF:s medlemmar återfinns förutom arbetsgivar- och branschorganisationer även enskilda företag som exempelvis Apple, IBM, Microsoft, DHL och UPS.