Hoppa till innehåll
Glad student och lärare pratar stående i skola

Att anställa minderårig – vad bör du tänka på?

Att få jobba under lov eller vid sidan av skolan ger gyllene möjligheter för äldre barn och ungdomar. Som arbetsgivare innebär detta att ett särskilt ansvar att skydda deras hälsa och utveckling. Här har vi samlat viktiga punkter som är bra att tänka på.

Inför anställningen

Det är alltid viktigt att riskbedöma arbetsuppgifter och detta är särskilt viktigt när du anställer en minderårig person. Beroende på ålder på den du anställer kan det finnas arbetsuppgifter som inte är tillåtna samt en del undantag. Det är särskilt viktigt att undvika fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. I vissa fall kan det även krävas samtycke från föräldrar.

Det finns också regler för anställning av minderåriga vad gäller vila och ledighet – hur länge de får arbeta och mellan vilka tider.

Att göra-lista

 • Lista de arbetsuppgifter som finns i arbetet
 • Undersök vilka risker som kan uppstå när uppgiften utförs
 • Bedöm om personen är mogen att ha en viss uppgift
 • Bedöm hur allvarliga riskerna är
 • Vidta åtgärder
 • Följ upp

Introduktion vid anställning

När den minderåriga börjar jobbet är det viktigt att se till att hen får en ordentlig introduktion om arbetsuppgifterna och vilka potentiella risker som finns. Den minderåriga ska också ha en erfaren handledare som alltid ska finnas tillgänglig för frågor och som stöd till den minderåriga.

Lista på vad introduktionen ska innehålla

 • Vilka arbetsuppgifterna är
 • Vilka arbetsuppgifter som är förbjudna
 • Hur eventuella verktyg och maskiner fungerar
 • Vilka arbetsmiljöregler som gäller
 • Vilka risker som finns och hur man ska skydda sig mot dem
 • Hur och varför tillbud (en ”nästanolycka”) och olycksfall ska rapporteras