Hoppa till innehåll

Samhall ska ses över igen. Men formuleringarna i regeringens skrivelse är inte övertygande, enligt Almega. ”Stor risk för att det bli ytterligare ett slag i luften”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Almega och flera medlemsförbund är kritiska till regeringens flyktigt formulerade skrivelse om Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag, 2023/24:51.

– Risken är att en ny översyn blir ytterligare ett slag i luften när det kommer till Samhall. Med tanke på de omfattande brister som framkommit har Almega sedan länge efterlyst omfattande förändringar i styrningen av Samhall, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega.

Samhall har varit föremål för olika utredningar i över 20 års tid. De flesta granskningar pekar på samma problem, en ineffektivitet i det arbetsmarknadspolitiska systemet för den tilltänkta målgruppen. Det har också konstaterats att Samhall bedriver en osund konkurrens mot näringslivet.

– I sin nuvarande form orsakar Samhall en ordenltligt snedvriden konkurrenssituation, bland annat på städmarknaden. Och detta med hjälp av statliga medel. Att göra mindre ändringar av bolagets avkastningskrav kommer på intet sätt förändra Samhalls spelregler, säger Marcus Lindström, chef, Almega Serviceföretagen.

Han menar att en ny utredning kräver tydliga och heltäckande direktiv, där avsikten är att utreda vilken roll ett statligt bolag med detta samhällsuppdrag ska spela i den arbetsmarknadspolitiska floran av insatser. Dessutom måste utredningen noga titta på betydelsen av likvärdiga villkor och transparens över hur medlen används.

– Vi vet redan idag att Samhall står sig slätt jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utvecklande sysselsättning för målgruppen. Nu måste regeringen visa prov på handlingskraft och sätta ner foten kring Samhall, säger Fredrik Östbom.