Hoppa till innehåll

Hur bedömer du att läget är bland medlemmarna?

Tjänstesektorn är en integrerad del av den svenska ekonomin och våra branscher och medlemsföretag påverkas givetvis av konjunkturen. Vi har sett tillväxten i den privata tjänstesektorn bromsa in och nu har även efterfrågan på arbetskraft börjat minska. Dessvärre har vi nog inte nått botten ännu och tjänsteproduktionen minskar fortfarande.

Men det finns ljus i tunneln. Almegas kvartalsvisa lägesrapport för tjänstesektorn, Tjänsteindikatorn, visar att tjänsteföretagens försäljningspriser både mot företag och konsumenter ökar i allt långsammare takt och eftersom företagstjänster är viktiga insatstjänster i många andra branscher innebär avtagande prisökningar på tjänster att den allmänna inflationen också faller tillbaka.

”Tjänstesektorn är framtidssektorn. Det är våra medlemsföretag som säkrar Sveriges välstånd – också i framtiden. ”

Ann Öberg, vd Almega

Almegas har lanserat en ny kampanj, Sverige kan inte vänta. Vad handlar den om?

Sverige kan helt enkelt inte vänta på reformer som säkrar vårt framtida välstånd. Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge och står samtidigt inför stora utmaningar. Risken är att politiken inte vågar eller orkar sjösätta reformer som på allvar kan skapa tillväxt, jobb och innovation – också i framtiden. Med ”Sverige kan inte vänta” växlar vi upp och synliggör vårt arbete med att som en konstruktiv kraft bidra med förslag och påminna våra beslutsfattare om varför tjänsteföretagen måste ges så goda förutsättningar som möjligt.

Tjänstesektorn är framtidssektorn. Det är våra medlemsföretag som säkrar Sveriges välstånd – också i framtiden. Med initiativet hoppas vi också på att starta en förnyad debatt om jobb, företagande och ett fritt näringsliv – för Sverige kan inte vänta.

Regeringen har ju presenterat sin budget för 2024. Några kommentarer?

Även om det finns saker i budgeten som är bra (det förstärkta jobbskatteavdraget, en minskad regelbörda för företag, fler platser på yrkeshögskolan och etableringsjobben) får budgeten tyvärr underkänt. Sverige halkar efter när det gäller såväl jobb som tillväxt och budgeten saknar de reformer och det politiska mod som landet behöver.

Den svenska tillväxten, som varit knackig sedan finanskrisen, väntas i år bli lägst i hela EU. Vi har unionens femte högsta arbetslöshet och halkar från nionde till tolfte plats i OECD:s välståndsliga – den lägsta placeringen hittills. Därför är det extra bekymmersamt att regeringen inte tar utmaningarna på allvar. Var är de konkreta förslagen som främjar tillväxten?

Jag kanske också borde nämna att jag träffade statsministern och arbetsmarknadsministern på Harpsund i helgen. Jag och flera andra företrädare för arbetsmarknadens parter var på plats för att diskutera den svenska modellen och utmaningarna på arbetsmarknaden. Genom att agera tillsammans kring EU-regleringar, konkurrenskraft, kompetensbrist, arbetslöshet och utanförskap kan vi bygga ett starkare Sverige.