Hoppa till innehåll
Axel Hammrén, Arbetsrättsjurist

Att vara arbetsrättsjurist på Almega

Det som började med en uppsatspraktikplats resulterade i en anställning där Axel Hammarén, arbetsrättsjurist på Almega, självständigt får jobba med Sveriges främsta arbetsrättsjurister med breda och varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet att styra sin arbetsdag.

Hur är det att arbeta på en arbetsgivarorganisation?

Axel Hammarén, 26 år, skrev sin examensuppsats om EU-rättens påverkan på den svenska modellen. Under uppsatsterminen fick han möjlighet att genom en uppsatspraktik pröva rollen som arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Almega, en roll han senare erbjöds och har kvar än idag.

Jag hörde talas om Almega via en kompis som arbetade där. När möjligheten att göra uppsatspraktik dök upp tog jag chansen. Det var skönt att få komma till ett kontor och få lite disciplin i uppsatsskrivandet. Jag fick dessutom möjlighet att medverka vid rådgivning och förhandlingar vilket gav en bra inblick i rollen som arbetsrättsjurist.

Tidigt ansvar med stöd av Sveriges främsta jurister inom arbetsrätt

Under sin praktik fick Axel delta vid lokal och central tvisteförhandling, vara med på rådgivningsmöten med medlemsföretag, delta vid arbetsgivarpolitisk strategiarbeten och bistå kollegorna vid en mängd olika ärenden och frågeställningar, som bland annat verksamhetsövergång, omorganisation, uppsägning, avsked, konkurs, bonus och förmåner, lönekartläggning och diskriminering samt förhandlingsskyldighet och ingående av lokala kollektivavtal.

– Det är en fantastisk roll tycker jag. Det som är unikt att man så tidigt får mycket ansvar. På en advokatbyrå kan det ta flera år innan man får ha egna möten med klienter eller ensamt företräda företag i förhandlingar. På Almega får man tidigt hantera ärenden och rådgivningar självständigt med stöttning från erfarna kollegor.

”Det slutar aldrig att vara spännande.”

Axel Hammrén, arbetsrättsjurist på Almega

En del av ett större sammanhang

Att börja arbeta på Almega efter examen var en självklarhet för Axel – att få vara en del av en arbetsgivar- och branschorganisation som företräder 11 500 medlemsföretag inom ett 60-tal olika branscher, alla inom tjänstesektorn.

Att vara arbetsgivare innebär ett stort ansvar med utmaningar att hålla sig uppdaterad och följa ett omfattande regelverk. Det arbetsrättsliga regelverket är så snårigt och därför också så spännande. Jag får i mitt jobb kontakt med alltifrån mindre familjeföretag där VD:n och ägaren sköter det mesta till stora koncerner med HR-direktör och stora expert-team.

Inom Almega handlar det också om långsiktighet, inte bara om det enskilda ärendet, som är vanligt i andra juristroller.

Almega är en viktig samhällsaktör. Det handlar bland annat om att skapa långsiktiga relationer med fackförbund och du får själv vara med och utveckla samt förhandla innehållet i kollektivavtal som påverkar arbetsmarknaden. Det handlar inte enbart om det arbetsrättsliga utan du företräder även en bransch, eller fler, och är en del av ett större projekt – att göra det lättare att driva tjänsteföretag i Sverige, säger Axel.

En viktig egenskap i rollen – och som man också får lära sig – är att sätta sig in i andras perspektiv och kunna resonera sig fram till en lösning. Att kunna se vad tvister egentligen handlar om och att förstå sin motpart är viktigt. Tidvis kan det vara dramatiskt med mycket känslor från alla sidor men det är också det roliga i arbetet. Ingen dag är sig lik och du får uppleva mycket, säger Axel.

Rimliga arbetstider, självständighet och utvecklingsmöjligheter

En annan fördel med att jobba inom en arbetsgivarorganisation som Almega är arbetsmiljön. Trots att jobbet är invecklat med många områden – förhandlingar samt rådgivningar – så förväntas man inte vara tillgänglig efter kontorstid och har stor möjlighet att styra sin arbetsdag.

Du ska absolut finnas där som stöd åt medlemsföretagen men det sker inte efter kontorstid. Du förväntas inte heller att vara tillgänglig efter kontorstid av kollegor. Undantaget är kollektivavtalsförhandlingar, som sker cirka vart tredje år, då kan det bli nattmanglingar runt förhandlingsborden. Det är väldigt spännande.

Efter att ha arbetat i drygt två år var Axel tjänstledig för att sitta ting. Nu har han återvänt till Almega – för trivseln och för utvecklingsmöjligheterna.

Förhandlarrollen kan man ha hela yrkeslivet och man utvecklas kontinuerligt. Nytt för mig är att jag även kommer företräda medlemsföretag i domstolsprocesser. Det kan handla om allt från mål om uppsägning och avsked som ofta handläggs i tingsrätt till tvister om tolkning av kollektivavtal i Arbetsdomstolen.

Som arbetsrättsjurist på Almega finns flera utvecklingsmöjligheter. Succesivt kan man få ansvar för ett helt kollektivavtalsområde. Det finns roller en rad olika roller inom vilka man kan specialisera sig: processjurist, arbetstillstånd, arbetsmiljö, försäkringar. I rollen som förhandlingschef har man ansvar för en hel branschs kollektivavtal. Grunden är dock alltid densamma – att ge arbetsrättslig rådgivning och förhandla.

Det slutar aldrig att vara spännande.

Intresserad av Almega och rollen som arbetsrättsjurist?

Hos Almega kan du göra karriär inom arbetsrätt, förhandling och tvist efter juristexamen eller funderar du kanske på att skriva din examensuppsats inom arbetsrättens område? Träffa Axel och hans kollegor på Almegas student-aw i Näringslivets Hus den 25 oktober 2023.