Hoppa till innehåll
Indian architect using laptop in empty warehouse

Utsändningsintyg viktigt för arbetsgivare

Vid utsändning av till ett EU/EES-land är det viktigt att den enskilde tillsammans med sin arbetsgivare ordnar med utsändningsintyg hos Försäkringskassan innan avresan. Men otydlighet av tillämpningen och förseningar gör det svårt att få intyget i tid samtidigt som ett uteblivet intyg i värsta fall kan leda till sanktioner för svenska arbetsgivare. Almegas arbetsrättsjurist Mia Fransson förklarar.

Det har blivit allt vanligare att företag sänder ut anställda till ett annat EU/EES-land för att arbeta där under en kortare period. Granskningen från andra EU-länder att det finns ett utsändningsintyg, A1-intyg, har ökat. Handlingen visar att den enskilde är fortsatt sociala försäkrad i Sverige och att arbetsgivaren kan fortsätta att betala in sociala avgifter i hemlandet.

– Det kan vara lätt för arbetsgivare att glömma att en ansökan ska göras och att den anställde ska ha med sig beslutet från Försäkringskassan till utlandet. Men det är jätteviktigt att ha koll på det här eftersom länder inom Europa granskar detta alltmer. Vissa länder är väldigt stränga, vilket leder till att svenska arbetsgivare får böter, dröjsmålsränta och ibland även sanktionsavgifter för att sociala avgifter inte betalats in till utsändningslandet, säger Mia Fransson.

Långa handläggningstider och otydlighet ett hinder

Den ökande betydelsen av A1-intyget innebär också att de problem som finns kring att ansöka och få ett A1-intyg har kommit upp till ytan. Försäkringskassan har exempelvis fortfarande inte digitaliserat ansökningsprocessen för att få ett A1-intyg, vilket innebär en genomsnittlig handläggningstid på 70 dagar. Almega bedriver även ett påverkansarbete gentemot Försäkringskassan om att öka tydligheten kring villkor som behöver vara uppfyllda i syfte att få ett A1-intyg.

– Att inte på förhand veta vad som krävs för att få ett intyg försenar processen och det i kombination med orimligt långa handläggningstider innebär ett administrativt merarbete som är onödigt kostsamt och tidskrävande för alla parter. Förståelsen från myndighetens sida finns men det tar alldeles för lång tid att komma till rätta med problemet, säger Mia Fransson.

Försäkringskassan behöver tänka ett varv till och se till att den fria rörligheten för människor efterlevs även i Sverige.

Mia Fransson, arbetsrättsjurist, Almega

A1-intyget en konkurrensfråga

Om A1-intyget saknas måste den anställde anmälas till socialförsäkringssystemet i landet hen vistas i och arbetsgivare tvingas betala sociala avgifter där, vilket är problematiskt på många sätt.

– Skulle den anställde exempelvis bli sjuk hinner man inte alltid få rätt till sjukpenning i utsändningslandet innan man åker tillbaka till Sverige. Detta då det tar tid innan man kvalificeras in ett annat lands socialförsäkringssystem. Det innebär att arbetsgivaren i ett sådant fall tvingas betala in sociala avgifter i ett annat land som den anställde inte kan ta del av, säger Mia Fransson.

Detta har i praktiken skett för svenska resebyråföretag som nu nekas A1-intyg för sina reseledare i Europa, trots att de enligt tillämpningen i andra EU-länder uppfyller kraven. Försäkringskassan har ändrat tolkningen av EU-förordningen som styr länders socialförsäkringstillhörighet i EU efter tjugo år och nu tvingas man in i andra länders socialförsäkringssystem trots att man endast vistas i landet en kort tid.  

– Det är en märklig hantering av Försäkringskassan. Det leder till en snedvriden konkurrens för svenska reseföretag då våra nordiska grannländer fortfarande håller fast vid den tidigare tolkningen. I praktiken innebär det att reseledare nu kommer anställas från annat håll och hundratals människor i Sverige kan blir utan jobb. Försäkringskassan behöver tänka ett varv till och se till att den fria rörligheten för människor efterlevs även i Sverige, säger Mia Fransson.