Hoppa till innehåll
Foto på personer som går leendes i grupp.
Happy multiracial young friends walking together on street below bridge

Privata tjänste­företag – en integrationsmotor

Det diskuteras flitigt om utmaningarna med utanförskapet som finns i de särskilt utsatta områdena. Almegas nya rapport ”Jobben som bryter arbetslösheten i särskilt utsatta områden” att fler och fler av de boende jobbar, och får jobb, hos företag inom den privata tjänstesektorn. Men mycket återstår att göra och Almega har lösningarna på problemet. Sverige kan inte vänta.

Företag inom den privata tjänstesektorn har svårt att rekrytera och hitta personal, även inom yrken som inte kräver en hög utbildning eller stor arbetslivserfarenhet. Samtidigt har vi ett stort utanförskap, särskilt inom de särskilt utsatta områdena som definieras genom låg socioekonomisk status och där brottsligheten har ett starkt grepp om lokalsamhället.

– Att få ett jobb är första vägen att skapa integration och bryta utanförskapet. Det är särskilt viktigt för de boende i de särskilt utsatta områdena, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Per Hammar, näringspolitisk expert, Almega.
Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Positiv utveckling för nyanlända män

Almegas rapport visar att sysselsättningen ökat stadigt för utrikesfödda. För samtliga män har den vuxit till 70,3 procent år 2021, som är en ökning med nio procent på sju år. För nyanlända män har ökningen dock varit än större, där sysselsättningen vuxit med 17,5 procent till 69,9 procent.

– Det var ett av de mest överraskande resultaten. I de särskilt utsatta områdena jobbar till och med fler nyanlända män än vad samtliga män gör. Det är en positiv utveckling och beror på en rad olika faktorer men reformeringen av Arbetsförmedlingen, som Almega kämpat för länge, har spelat en stor roll, säger Per Hammar.

Våra förslag kommer skapa fler jobb och sysselsätta många grupper som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det finns inget att förlora.

Per Hammar, näringspolitisk expert, Almega

Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor har också ökat men inte alls i samma takt som för männen.

– Det är ett stort misslyckande att nyanlända kvinnor inte snabbare utbildar sig och kommer i arbete. De behövs på arbetsmarknaden och i synnerhet i privat tjänstesektor, säger Per Hammar.

Företagen behövs för att öka integrationen

Rapporten visar att de flesta boende i de särskilt utsatta områdena också jobbar  i privat tjänstesektor som transport och lager, städ och service, vård och omsorg och förskolor.

– Våra medlemsföretag kämpar med att hitta medarbetare och rapporten visar svart på vitt hur viktig våra medlemsföretag är för sysselsättningen och integrationen – att de är en integrationsmotor, säger Per Hammar.

Trots en positiv utveckling är arbetslösheten fortfarande betydligt högre i de särskilt utsatta områdena än i riket i genomsnitt. Mycket återstår att göra och det behövs fler politiska reformer för en mer effektiv jobbpolitik – som exempelvis Etableringsjobben.

– Det nya anställningsstödet kommer hjälpa människor som ofta behöver stöd för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Politiken har dragit ut på frågan men nu är det dags att verkställa. Våra reformförslag kommer skapa fler arbetstillfällen hos våra medlemsföretag och sysselsätta många grupper som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det finns inget att förlora, säger Per Hammar.