Hoppa till innehåll

Dags att fullborda den inre marknaden

Den 9 maj uppmärksammas Europadagen och nyligen firade den inre marknaden 30 år. För Sverige är den betydande för vårt välstånd. Men det finns fortfarande mycket som kan göras för att den ska fullbordas, särskilt beträffande tjänster. David Wästberg, Almegas näringspolitiska expert inom EU-frågor berättar mer.

För näringslivet är Europadagen verkligen värd att uppmärksamma. Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen ger svenska företag tillgång till EU:s inre marknad som uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år1.

– Intäkterna gör stor skillnad för Sveriges tillväxt och ger ökat välstånd för hela landet, vilket visar på betydelsen av att ha en fri marknad inom Europa, säger David Wästberg.

Handelshinder för tjänster

Mer behöver dock göras. Ett särskilt sorgebarn för EU:s inre marknad är handeln med tjänster. Idag står den för tre fjärdedelar av EU:s BNP och en ungefär lika stor andel av sysselsättningen2.

Detta till trots återstår en mängd handelshinder – regler, särkrav och standarder, som försvårar utbyte av tjänster. Tjänstesektorn står för en växande andel av ekonomin, vilket innebär att hinder för tjänstehandel även är ett hinder för Sveriges och EU:s tillväxt.

– En majoritet av handelshindren för tjänster har funnits i mer än tjugo år.  Den ökade betydelsen av tjänstesektorn innebär att handelshindren i allt snabbare takt hotar den långsiktiga konkurrenskraften och välståndsutvecklingen, säger David Wästberg.

Fullborda inre marknaden med ömsesidigt erkännande

Almegas vision är ett Europa med en väl fungerande inre marknad, med god tillgång till kompetens och fri rörlighet för företag, människor, kapital, varor, tjänster och data. Men för att detta ska ske behöver den inre marknaden fullbordas och då börja med att tillämpa ömsesidigt erkännande även när det kommer till tjänster.

– Det skulle innebära att om en tjänst är tillåten i ett land så ska den tillåtas i hela EU. En sådan princip skulle komma åt många av de hinder som vi ser idag, avslutar David Wästberg.