Hoppa till innehåll
fredrik östbom almega

Välkommet elstöd riskerar slå fel

Svenska Kraftnät har lämnat ett förslag på ett nytt elstöd till företagare. Pengarna går till företagare i södra Sverige och gäller för perioden oktober 2021 till september 2022.

Om förslaget träder i kraft kommer företagare i elområde 4 att kompenseras med 79 öre per kWh och de i elområde 3 får 50 öre per kWh. Däremot är det fortfarande oklart när pengarna kommer.

Almegas Näringspolitiska chef Fredrik Östbom är positiv till att det kommer ett elstöd, men konstaterar också att förslaget är utformat på ett sätt som kan orsaka problem.

– Många hyresavtal är utformade så att det är fastighetsägaren som står på elabonnemanget och därmed är det fastighetsägaren som får stödet. Fastighetsägarna rekommenderar visserligen sina medlemmar att föra eventuellt stöd vidare till hyresgästerna, men det finns inte något sådant krav i de föreslagna reglerna, vilket kan orsaka problem.

Stödbeloppet till enskilda mottagare kan enligt EU:s statsstödsregler inte överstiga två miljoner euro.

– Det är förstås mycket pengar, men eftersom taket gäller på koncernnivå riskerar stora fastighetsägare att slå i det. Även om en hyresvärd skulle vilja föra över kompensationen till hyresgästerna är det inte säkert att de får tillräckligt med stöd för att kunna göra det. Som näringsidkare måste du således ha en välvilligt inställd hyresvärd och en hyresvärd som inte är alltför stor för att du ska få del av elstödet.

Svenska Kraftnäts förslag ska nu prövas av Energimarknadsinspektionen.