Hoppa till innehåll

Mångfald avgörande när hela Stockholm reser

1,3 miljoner resenärer. Så många kliver på tunnelbanan en genomsnittlig vardag och alla bara förutsätter att den ska rulla. ”Men det är ingen teknisk maskin vi talar om, det är medarbetarna som får den att fungera, dygnet runt”, säger Caroline Åstrand, vd MTR Tunnelbanan.

På sätt och vis är det ett otacksamt uppdrag Caroline Åstrand och hennes drygt 3 000 kollegor har. För alla i Stockholmsregionen har en relation till tunnelbanan och ändå är det inget som medborgarna ägnar en tanke åt, alla förutsätter bara att den ska fungera –från trafikledning till tågrengöring i depå.

– Det är också det som gör mig stolt. De flesta tar tunnelbanan för självklar, på samma sätt som man förväntar sig att det ska komma friskt vatten ur kranen på morgonen. Men det är ingen teknisk maskin vi talar om, att tunnelbanan fungerar beror på medarbetarna, att vi är en organisation som får den att fungera, dygnet runt.

Stockholms blodomlopp

Tunnelbanans samhällskritiska funktion blev extra tydlig under pandemin, när till exempel människor som arbetade inom vården behövde ta sig till sina arbeten.

– Många använder sig av bilden att vi är Stockholms blodomlopp och det säger ju sig själv att den måste fungera. Inte minst för unga människor är kollektivtrafik ofta det enda realistiska alternativet för resande, vilket gör att vi spelar en viktig roll för att de ska kunna utvecklas som människor, när de skaffar sig ett första jobb eller väljer en utbildning, säger Caroline Åstrand.

Konkurrenskraft på arbetsmarknaden

Mångfalden av resenärer innebär att MTR Tunnelbanan måste arbeta aktivt med att se till att deras personal speglar kunderna. Genom att ta integration på allvar menar Caroline Åstrand att de också bäddar för både kreativare beslut och bättre service:

– Vår personal har bakgrund från över 100 olika länder. Att ha förståelse för faktorer som språk, ålder, kön och kultur är en värdefull tillgång, till exempel vid servicedisken eller när vi ska erbjuda ledsagning för exempelvis någon i rullstol.

Den inkluderande strategin för både nyrekrytering och intern karriärutveckling, är också ett sätt att framtidssäkra organisationen.

– Konkurrensen om arbetskraften blir allt större. Vi arbetar med flera verktyg för inkludering, exempelvis har vi varit med sedan start på Järvaveckan och har ordnat rekryteringsevent på plats, säger Caroline Åstrand.

Ett annat exempel är projektet Växa, som syftade till att internt få fram fler operativa medarbetare som vill utveckla sig till att bli ledare eller specialister. Av sju medverkande i projektet har fyra redan fått chefsroller och flera andra har gått vidare till specialistroller.

– Vi jobbar systematiskt, men är inte framme vid målet ännu. Kompetensförsörjningen blir allt viktigare och vi behöver fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Vi tänker mångfald för att vi vill lyckas – även med morgondagens rekrytering.