Hoppa till innehåll

– Vi är givetvis glada över att kunna erbjuda våra mindre medlemsföretag i Stockholms län en ytterst förmånlig möjlighet att vässa kompetensen. Det uppkommer hela tiden nya och ökande krav på yrkeskunskaper, inte minst genom digitaliseringen, säger David Wästberg, arbetsgivarpolitisk expert på Almegas och medlem i projektets styrgrupp.

Skräddarsydda utbildningar

De utbildningar som ingår i projektet kommer att ges av handplockade och högkvalitativa utbildningsleverantörer och utöver digitalisering erbjuds även utbildningar inom ledarskap och affärskunskap. Innan kursstart görs även en gedigen behovsanalys.

– För att utbildningarna inom projektet ska träffa rätt är utbudet helt anpassat efter målgruppens behov. Därefter identifieras de enskilda företagens specifika behov genom enkäter och workshops. En bra utbildning måste vara relevant och inte ett tidsfördriv, säger David Wästberg.

Finansiering från EU

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och är öppet för alla företag i Stockholms län med färre än 50 anställda. En förutsättning är att företaget inte mottagit statsstöd överstigande 2,25 miljoner kronor (200 000 euro) under de senaste tre åren.

– För de företag som uppfyller kriterierna finns alltså möjligheten till kompetensutveckling av en eller samtliga medarbetare. Varje utbildning har ett ungefärligt marknadsvärde på 20 000 kronor per deltagare, men företaget betalar bara för konferenspaket och en administrativ avgift, säger David Wästberg.

Partsgemensamt med Unionen

Almega är projektägare men även fackförbundet Unionen är med i projektet som samverkande part.

– Kompetensutveckling är minst lika viktig för de enskilda medarbetarna som för arbetsgivarna. Med tanke på att kunskaper värderas högt på arbetsmarknaden tror vi att projektet kommer stärka många arbetstagares position, säger Ann-Katrin Dolium, Unionens företrädare i projektets styrgrupp.

”Först till kvarn”

Antalet utbildningsplatser i projektet är begränsat till 1 200 platser och utbildningarna beräknas pågå till juni 2025.

– Att lägga pengar på kompetensutveckling har kanske inte högsta prioritet hos företagen i dag, speciellt inte mindre företag. För dessa är projektet perfekt. På minussidan är egentligen bara deltagarbegränsningen. Den innebär också att det är ’först till kvarn’ som gäller, säger David Wästberg.