Hoppa till innehåll

Fler frågor kring hot och våld mot anställda – vad kan du som arbetsgivare göra

Fler samtal kring hot, våld och kränkningar mot anställda har börjat komma in och spänner sig över flera olika branscher. Vår arbetsmiljöexpert Maria Morberg ger exempel och berättar hur man som arbetsgivare kan försöka mildra konsekvenserna av hot och våld och skapa en trygg arbetsmiljö.

Varför tror du att det kommer in mer samtal kring detta nu?

– Själva frågan har varit aktuell i många år i en rad branscher, där tredje person, kunder och anhöriga eller nån ”random” t ex i ett trapphus utsätter personal för kränkningar eller hot. Det kan likväl vara en slump att jag har fått fler samtal kring det här just nu, men jag upplever också lite nya vinklingar, nya branscher, nya situationer, och att frågan tas upp igen från fackliga sidan också. Jag har även kontakt med andra arbetsgivarorganisationer som också får signaler om att t ex vissa kunder beter sig mer illa och ohövligt och att det är en lägre gräns, att det på nåt sätt är ”ok” att behandla anställda på det viset.

Vad kan det vara för samtal som du får in?

– Ett medlemsföretag vill i förebyggande syfte ta fram en text till kunder innan en tidsbokad tjänst ska utföras som förtydligar att kränkande beteenden gentemot personalen inte accepteras. I ett annat samtal var det en vd som ville försäkra sig om att företaget gjorde allt de kunde för att förutse och minimera alla risker som kan uppstå då bland annat en missnöjd kund hade trängt sig in i en medarbetares bostad.

Vad kan man som arbetsgivare göra?

– Nummer ett är att arbeta förebyggande – undersöka och utreda de risker som kan finnas i arbetet –  och göra det regelbundet. Sätt in åtgärder. Följ upp. Man behöver också samverka med skyddsombud/arbetsmiljöombud eller personalen för att få till så bra analyser och åtgärder som det bara går. Exempel på åtgärder är utbildning, att öva i hur man kan bemöta/agera i olika situationer, tydliga rutiner, se över lokalernas utformning och att det finns möjligheter att kalla på stöd eller hjälp. Se till att det finns en bra dialog kring de här frågorna i organisationen och att arbetsgivaren också skapar ett tryggt socialt klimat och att cheferna finns där för samtal och funderingar.

– Ha gärna MTO i bakhuvudet när ni har identifierat riskfyllda situationer – ett systemperspektiv där man försöker ha ett helhetsperspektiv kring Mänskliga faktorn, Tekniken och Organisationen – så att man kan sätta in fler och bredare åtgärder. Att bara justera tekniken (till exempel alarm) räcker vanligtvis inte utan det behövs en palett av åtgärder för att försöka reducera riskerna och eventuella konsekvenser av riskerna.

– Om personal har drabbats är det viktigt att ta hand om den drabbade och ta stöd av till exempel företagshälsovården och se till att följa upp hur de mår. Det är även viktigt att ta hand om övrig personal som kanske känner oro över det inträffade.

Mer information

Mycket information om det förebyggande arbetet och stöd finns att hitta hos Prevent där man kan hitta checklistor, tips, utbildningar och poddar i ämnet.