Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö­indikatorn 2022 visar ökat intresse för arbetsmiljö

Arbetsmiljöindikatorn för 2022 fokuserar på hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljöarbetet och samverkan i sin organisation. Resultaten visar ett ökat intresse för och förbättrat arbete inom arbetsmiljöfrågor inom organisationerna. Vår arbetsmiljöexpert Maria Morberg menar att intresset för arbetsmiljö märks på ökade efterfrågan på Almegas arbetsmiljöutbildningar.

Arbetsmiljöindikatorn, en telefonintervjuundersökning som Prevent gör vartannat år, fokuserar på hur chefer och skyddsombud ser på arbetsmiljöarbetet och samverkan i sin organisation. Resultaten visar ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor sen den senaste mätningen och arbetet med att förebygga och åtgärda organisatoriska och sociala risker har förbättrats.

– Vi på Almega känner definitivt igen oss i att intresset för arbetsmiljö har ökat liksom att det är en ännu större efterfrågan på våra arbetsmiljöutbildningar nu än för några år sedan. Våra medlemsföretag känner ett stort behov av att utbilda sina chefer i det förebyggande arbetet. När jag håller utbildningar så ligger det stora intresset hos deltagarna på just organisatorisk och social arbetsmiljö, det som handlar om ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Pandemin, med nya risker, nya arbetssätt och stora omställningar har helt klart haft betydelse för denna utveckling.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön är resultaten i princip samma som tidigare – drygt åtta av tio anser att de är bra på att åtgärda de fysiska arbetsmiljöriskerna. Samverkan anses fungera mycket bra, och särskilt bra i de lite mindre företagen.

– Det är klart intressant, om än inte så överraskande, att samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud/arbetsmiljöombud anses vara ännu bättre i mindre företag.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Prevent. Den är gjord med hjälp av telefonintervjuer av cirka 1 000 chefer och skyddsombud inom privat sektor. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2014. Senaste undersökningen är gjord 2022.

Vill du lära dig mer om arbetsmiljö?

Ett organiserat arbetsmiljöarbete är ditt ansvar som arbetsgivare, men något som kan vara svårt i praktiken. Därför finns Almega här för att guida dig rätt med stöd, rådgivning och verktyg för att du ska kunna skapa en bra arbetsmiljö på ditt företag. Ta del av våra utbildningar eller skräddarsy en egen utbildning som passar just ditt företag.