Hoppa till innehåll
Cecilia Fahlberg ledde parternas arbetsgrupp inom omställning.
Cecilia Fahlberg ledde parternas arbetsgrupp inom omställning.

Ökade möjligheter till omställning

Den 1 oktober reformeras den svenska arbetsrätten. Dessutom träder ett nytt omställningsstudiesystem och ett förbättrat omställnings- och kompetensstöd i kraft. Cecilia Fahlberg, som ledde parternas arbetsgrupp inom omställning, reder ut de viktigaste delarna.

– Tanken är få en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, både genom ökade möjligheter att röra sig vidare och genom att det blir lättare att säga upp. För detta krävs förändringar i såväl lagstiftning som kollektivavtal, säger Cecilia Fahlberg, Unionens tidigare ordförande som ledde parternas gemensamma arbetsgrupp som utredde omställningsdelen i samband med LAS-förhandlingarna.

Balanserade förändringar

Bland förändringarna i lagen om anställningsskydd, las, återfinns att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna. Reglerna kring uppsägning av personliga skäl kommer förändras och anställningen kommer inte längre bestå under tvist.

– Det kommer bli något lättare att säga upp personal. Men för att balansera detta och samtidigt möta pågående strukturomvandlingar införs även ett omfattande omställnings- och studiestödssystem som underlättar för individen att vara proaktiv och säkerställa sin kompetens på arbetsmarknaden, säger Cecilia Fahlberg.

Studiestöd under ett år

Omställningsstudiestödet som införs kommer ge cirka 21 000 kr per månad i bidrag under ett års studier, därutöver kan studielån tas enligt dagens regler. De som omfattas av huvudavtalet får ytterligare, kompletterande studiestöd.

– Det nya studiestödet riktar sig till de som är etablerade på arbetsmarknaden och ska stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Det syftar inte till en första utbildning och medger en flexibel studietakt så att den som arbetar kan studera parallellt, säger Cecilia Fahlberg.

Individuella prövningar

Studiestödet gäller personer mellan 27 och 62 år och styrs av ett etableringsvillkor, man ska ha arbetat en viss mängd under åtta år, samt av ett aktualitetsvillkor, det ska ha skett i relativ närtid.

– Vilken utbildning som stärker den framtida ställning på arbetsmarknaden prövas individuellt av CSN, och beslutet fattas efter att även yttranden från omställningsorganisationerna har vägts in, säger Cecilia Fahlberg.

Utökat kompetensstöd

Dessutom kommer staten, via Kammarkollegiet, finansiera ett omställnings- och kompetensstöd för personer som under de senaste 24 månaderna har jobbat minst 40 procent under 12 av månaderna.

– Stödet gäller såväl anställda som de vars anställning har upphört. Dessa ska få rådgivning och vägledning för att underlätta omställning och övergång till ett nytt arbete eller utbildning, säger Cecilia Fahlberg.