Hoppa till innehåll
Arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkors­direktivet – förändringar arbetsgivare behöver känna till

Med anledning av EU:s arbetsvillkorsdirektiv har riksdagen den 11 maj beslutat om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringarna träder i kraft den 29 juni 2022 och syftar till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor för anställda. Vad innebär då detta för dig som arbetsgivare? Vår arbetsrättsexpert Stefan Lennström reder ut vad som gäller.

Vad innebär EU-reglerna för arbetsgivare?

– Det är viktigt att slå fast att de handlar om arbetsgivarens skyldighet att ge information om arbetsvillkoren i anslutning till att medarbetaren tillträder sin anställning. Det här är dock ingenting nytt, liknande regler har funnits i LAS sedan tidigare (LAS § 6c). Men nu blir det väsentligt mer skriftlig information som arbetsgivare ska lämna till alla nyanställda, även till företagsledare, och till dem som ska arbeta utomlands. Mallar för anställningsavtal kommer därför att behöva ändras. Och arbetsgivare ska lämna ett skriftligt svar när en medarbetare begär att få annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad.

Gäller detta lagförslag alla arbetsgivare?

– Ja det gäller alla företag och anställningar som sker från och med den 29 juni 2022. Till skillnad emot tidigare så gäller kraven på skriftlig information även vid korta anställningar. Reglerna om skriftlig information införs i LAS och gäller även sådana kategorier av anställda som varit helt undantagna från LAS tidigare:

  • medarbetare med företagsledandeställning
  • medarbetare som tillhör företagsledarens familj
  • medarbetare som arbetar i företagsledarens hushåll
  • medarbetare som anställs med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning

– Vad det gäller arbete utomlands så är arbetsgivaren skyldig att ge mer omfattande information om villkoren för utsändningen eller utstationeringen.

Vad behöver arbetsgivare nu tänka på?

– Inför att lagändringarna träder i kraft, den 29 juni, behöver du som arbetsgivare se över processen för anställning så att den anställde faktiskt får skriftlig information av arbetsgivaren. Det finns två olika tidpunkter som är viktiga; sju dygn och en månad från anställningen tillträds.

– Inom Almega har vi valt modellen att utöka informationen i våra anställningsavtalsmallar, så att medarbetaren får all information där. För arbetsgivare som väljer att använda egna mallar är det viktigt att få med informationen i anställningsavtal, i en bilaga eller på annat sätt säkerställa vilken skriftlig information som ska lämnas vid nyanställningar.

– Vi på Almega arbetar nu intensivt med att uppdatera våra anställningsavtalsmallar samt checklistor för att kunna stötta våra medlemmar.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister för att få råd och stöd. Ring oss, eller logga in i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs mer om Arbetsvillkorsdirektivet.