Hoppa till innehåll

Begreppet kris är stort och kan definieras på olika sätt – i dagsläget förs tankarna kanske till krig, terrordåd och pandemi. Men en kris kan också handla om en händelse som påverkar företaget och som kräver mycket resurser för att hantera – som till exempel en företagsläcka, en cyberattack eller en mediestorm. Ta del av vår checklista för att se hur väl rustade ni är i er organisation.

  • Finns det en intern organisation för krishantering på arbetsplatsen, en så kallad krisgrupp?
  • Har denna grupp tilldelats mandat samt har kunskap för att utföra krisarbetet?
  • Finns det en process som beskriver krisgruppens samarbete med ledningsgruppen?
  • Finns det en krisplan som kan aktiveras vid en kris?
  • Har ni identifierat vilka typer av kriser som skulle kunna uppstå på er arbetsplats?
  • Finns det rutiner för intern information vid kriser?
  • Finns uppdaterade anhöriglistor och listor till externa leverantörer?
  • Känner alla på arbetsplatsen till rutinerna för krishantering?
  • Hålls regelbundna och för arbetsplatsen relevanta krishanteringsövningar?

Källa: Prevent