Hoppa till innehåll
människor i möte

Så kan du som arbetsgivare stärka kris­beredskapen i organisationen

Kriser kommer oftast oförberedda, och kan drabba såväl stora som små företag, med konsekvenser för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att aktivt arbeta med företagets krisberedskap kan du minska sårbarheten för dig som arbetsgivare. Vi har checklistan som hjälper dig på vägen.

Begreppet kris är stort och kan definieras på olika sätt – i dagsläget förs tankarna kanske till krig, terrordåd och pandemi. Men en kris kan också handla om en händelse som påverkar företaget och som kräver mycket resurser för att hantera – som till exempel en företagsläcka, en cyberattack eller en mediestorm. Ta del av vår checklista för att se hur väl rustade ni är i er organisation.

  • Finns det en intern organisation för krishantering på arbetsplatsen, en så kallad krisgrupp?
  • Har denna grupp tilldelats mandat samt har kunskap för att utföra krisarbetet?
  • Finns det en process som beskriver krisgruppens samarbete med ledningsgruppen?
  • Finns det en krisplan som kan aktiveras vid en kris?
  • Har ni identifierat vilka typer av kriser som skulle kunna uppstå på er arbetsplats?
  • Finns det rutiner för intern information vid kriser?
  • Finns uppdaterade anhöriglistor och listor till externa leverantörer?
  • Känner alla på arbetsplatsen till rutinerna för krishantering?
  • Hålls regelbundna och för arbetsplatsen relevanta krishanteringsövningar?

Källa: Prevent