Hoppa till innehåll

Så hanterar du oenigheter och konflikter på arbetsplatsen  

Det är vanligt att det uppstår oenigheter och konflikter på arbetsplatsen. Det kan handla om konflikter i omvärlden, men även om hur oenigheter i själva arbetet, trakasserier eller inkludering. Vår arbetsmiljöexpert Maria Morberg svarar på hur du som arbetsgivare kan tänka och agera. 

Hur ska jag som arbetsgivare agera när mina medarbetare oeniga i frågor som handlar om exempelvis konflikter i omvärlden?

– Att just agera är ledordet. När något påverkar arbetsklimatet och/eller produktionen behöver du som arbetsgivare, och som chef, ta itu med situationen i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att inte konflikterna ska eskalera eller riskera gå över till kränkande särbehandling. Arbetsgivarens inställning bör också vara att hantera konflikten med en förståelse för att det inte alltid går att lösa på ett sätt så att alla inblandade blir eniga och nöjda. Däremot går det att ta itu med situationen och hantera den på bästa möjliga sätt. Här är dialogen avgörande.   

Vad kan vi göra i förebyggande syfte?

– Det finns en rad förebyggande åtgärder som du som arbetsgivare kan arbeta med. Det är för det första ytterst viktigt att ledningen är tydlig med att trakasserier och kränkande särbehandling inte är accepterade på arbetsplatsen.   

För det andra så kan arbetsgivare och chefer förebygga konflikter och kränkande särbehandling genom att samarbeta internt kring hur man vill ha det på arbetsplatsen, det vill säga hur man ska prata och bemöta varandra samt prata om inkludering och spelregler. Se över vilka risker som kan finnas i organisationen och företagskulturen eller i arbetssättet som kan bidra till att det uppstår konflikter och kränkande särbehandling och sätt in åtgärder.   

Det är också god idé att bygga upp en kompetens gällande hantering av konflikter och erbjuda stöd till chefer, så att konflikthantering blir en naturlig del av ledarskapet. En del i det arbetet kan vara att ta fram en konflikthanteringspolicy, som är känd av alla i organisationen.  

Vi får inte glömma att oenigheter, olika åsikter och även konflikter om själva arbetet är helt normalt och vanligtvis något positivt för arbetsplatsens utveckling – förutsatt att det hanteras på ett bra sätt.   

Finns det några verktyg som arbetsgivare kan använda vid meningsskiljaktigheter?

Det finns en rad olika verktyg att använda sig av vid konflikter på arbetsplatsen. Ibland behövs det en blandning av dem. Däremot är det viktigt att förstå att det inte finns något quick-fix eller verktyg som fungerar för alla typer av konflikter.