Hoppa till innehåll

Semester under sportlovet – vad säger semesterlagen?

Sportlovet 2022 infaller mellan vecka 7 och vecka 10 beroende på var i landet man bor. Men har företaget många anställda som önskar ta semester under sportlovsveckan, samtidigt som andra medarbetare blir sjuka kan det bli tufft för arbetsgivaren att hålla verksamheten i gång.

Även om Sverige har öppnat upp och slopat de flesta av restriktionerna är smittspridningen i samhället fortfarande hög. Många medarbetare sjuka, kombinerat med ett annalkande sportlov kan göra det svårt för företag att hitta folk. Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega svarar på arbetsgivares frågor kopplade till semesterlagen.

Är det möjligt för arbetsgivare att återkalla en medarbetares semester om den redan blivit beviljad?

– För att kunna återkalla beslut om semester som beviljats men inte påbörjats krävs det att du som arbetsgivare tillsammans med medarbetaren är överens om det. Alternativt att arbetsgivaren har fog för att ändra förläggningen, säger Mia Fransson.

Fog för återkallad semester kan finnas om många medarbetare blir sjuka samtidigt och det uppstår personalbrist i den mån att verksamheten inte kan fortgå. Men frågan ska i första hand lösas på frivillig väg genom att flytta fram några medarbetares semester.

-Frågan prövades i ett mål i arbetsdomstolen, AD 2017:33 och där fann arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft fog för att återkalla beviljade, men inte påbörjade semestrar, och att rätt till allmänt skadestånd enligt semesterlagen därmed inte funnits. Som arbetsgivare är det dock viktigt att om de hinner meddela ändringen av semesterförläggningen till individen inom en månad innan arbetstagarens semesterledighet börjar, annars kan allmänt skadestånd enligt semesterlagen utgå till individen för underlåtenheten, säger Mia Fransson.

Går det att återkalla en medarbetare från en redan pågående semester?

– Ja, men då behöver det finnas ett tungt bakomliggande skäl kring återkallandet. Arbetsgivaren ska första ha undersökt möjligheterna att lösa arbetsbristen på andra sätt innan medarbetaren beordras in. Undersök till exempel möjligheten att anställa vikarier eller att hyra in personal, säger Mia Fransson.

Finns det några kostnader förenat med att återkalla en redan pågående semester?

– Ja, en arbetsgivare som ensidigt återkallar redan påbörjad semester kan drabbas av påföljd i form av allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Det kan handla om kostnader som medarbetaren haft till följd av att semestern avbrutits, till exempel kostnad för hemresa eller en inställd resa för denne med familj. Inträffar det däremot händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse, och inte heller haft anledning att räkna med, finns ingen skyldighet att utge allmänt skadestånd. Återtagandet av semestern får alltså inte bero på dålig planering.

Exklusivt för medlemmar

Arbetsgivarguiden (under Semester) hittar du en praktisk steg-för-steg-guide och mallar som hjälper dig att planera de anställdas semestrar under hela semesteråret.