Hoppa till innehåll

– Det är naturligtvis glädjande att kunna erbjuda våra medlemsföretag denna förmånliga möjlighet att vässa kompetensen. Pandemin har inneburit nya och ökade krav på yrkeskunskaper, inte minst genom en digitalisering på steroider, säger Nils Bergh, arbetsrättsjurist och en av Almegas företrädare i projektets styrgrupp.

Behovsanpassade utbildningar

Utbildningarna kommer att ges av handplockade och högkvalitativa leverantörer och utöver digitalisering kommer även ett stort antal utbildningar erbjudas inom ledarskap och affärskunskap. Innan kursstart görs även en gedigen behovsanalys.

– En utbildning får aldrig kännas som ett slöseri med tid. För att säkerställa att de träffar rätt har utbudet anpassats efter målgruppens behov. Företagens specifika behov kartläggs dessutom genom enkäter och workshops, säger Nils Bergh.

Finansiering från EU

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och är öppet för alla företag i Stockholms län med färre än 50 anställda. En förutsättning är att företaget inte mottagit statsstöd överstigande 1,8 miljoner kronor under de senaste tre åren.

– De företag som uppfyller kriterierna kommer alltså kunna kompetensutveckla en eller samtliga medarbetare. För utbildningarna, vars marknadsvärde ligger på omkring 20 000 kronor per deltagare, betalar företaget bara en administrativ avgift, säger Nils Bergh.

Tillsammans med Unionen

Vid sidan om projektägaren Almega är även fackförbundet Unionen med i projektet som samverkande part.

– Kompetensutveckling ligger minst lika mycket i medarbetarnas intresse. Uppdaterade kunskaper är attraktiva på arbetsmarknaden och projektet kommer kunna stärka många arbetstagare, säger Ann-Katrin Dolium, Unionens företrädare i projektets styrgrupp.

”Först till kvarn”

Antalet utbildningsplatser i projektet är begränsat till 600 platser. I ett liknande, tidigare projekt som drevs av Teknikföretagen i samverkan med Unionen deltog 3 200 medarbetare.

– Att lägga pengar på kompetensutveckling har kanske inte högsta prioritet hos många mindre företag, speciellt inte i dagsläget. Projektets enda nackdel är egentligen deltagarbegränsningen och att det är ’först till kvarn’ som gäller, säger Nils Bergh.