Hoppa till innehåll

– Det är naturligtvis glädjande att genom projektet kunna erbjuda företag en möjlighet att vässa kompetensen. Pandemin har rest nya och ökade krav på yrkeskunskaper, inte minst genom digitaliseringen, och kompetensutveckling handlar i slutänden om konkurrenskraft, säger Nils Bergh, arbetsrättsjurist och en av Almegas företrädare i projektets styrgrupp.

Projektet, vars formella namn är Företagsakademin för tillväxt 2, kommer förutom digitalisering även täcka områden som ledarskap och affärskunskap. Utbildningarna kommer hållas av handplockade och högkvalitativa leverantörer. Innan kursstart kommer även gedigna behovsanalyser att göras.

– En utbildning får aldrig kännas som ett slöseri med tid. För att säkerställa att de träffar rätt har utbudet anpassats efter målgruppens behov. Varje företags specifika behov kommer dessutom kartläggas genom enkäter och workshops, säger Nils Bergh.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och är öppet för alla företag i Stockholms län med färre än 50 anställda. En förutsättning är att företaget inte mottagit statsstöd överstigande 1,8 miljoner kronor under de senaste tre åren.

– För de företag som uppfyller kriterierna är projektet väldigt förmånligt. Marknadsvärdet på utbildningarna är omkring 20 000 kronor per deltagare, alla medarbetare omfattas och företaget betalar bara en administrativ avgift, säger Nils Bergh.

Vid sidan om projektägaren Almega är även fackförbundet Unionen med i projektet som samverkande part.

– Kompetensutveckling ligger minst lika mycket i medarbetarnas intresse. Uppdaterade kunskaper är attraktiva på arbetsmarknaden och projektet kommer kunna stärka många arbetstagare i det avseendet, säger Ann-Katrin Dolium, Unionens företrädare i projektets styrgrupp.

Antalet utbildningsplatser i projektet är begränsat till 600 platser. I ett liknande, tidigare projekt som drevs av Teknikföretagen i samverkan med Unionen deltog 3 200 medarbetare.