Hoppa till innehåll

Expertens bästa tips när du ska anställa personal utanför Sveriges gränser

Bristen på kompetens är det största problemet för vart tredje tjänsteföretag, och därför är det viktigt att företag kan rekrytera från utlandet för att fylla luckor på arbetsplatsen . Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega, delar med sig av sina bästa tips för vad du som arbetsgivare ska tänka på.

Vad gäller om ett svenskt företag vill anställa någon som ska arbeta från ett annat land?

– Många svenska företag söker kompetens utanför Sveriges gränser och anställer personer som arbetar utomlands. Det är viktigt att undersöka vilka regler som gäller i det landet där medarbetaren fysiskt arbetar avseende arbets-, skatte- och försäkringsrätt samt att upprätta ett anställningsavtal utifrån landets förhållanden. Vi på Almega hjälper våra medlemsföretag med bra kontakter och svar på frågor om hur de ska gå tillväga. För dig som medlem kan du kontakta vår jour.

Vad ska arbetsgivaren tänka på om den vill anställa en utländsk medarbetare, som i stället ska arbete i Sverige?

– Är personen medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz måste arbetstillstånd som huvudregel sökas innan inresan till Sverige. Arbetsgivaren får ge ett anställningserbjudande men måste innan dess bland annat utannonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio kalenderdagar. Ett arbetstillstånd tar vanligtvis sex till tolv månader att få och har en mängd krav. På Almega erbjuder vi därför sedan några år tillbaka en tjänst till våra medlemsföretag som har kollektivavtal och godkänns som underföretag en mycket snabbare hantering av arbetstillstånd och stöd för vad som måste göras i ansökningsförfarandet.

Här kan du läsa mer om kraven för arbetstillstånd. Läs även om certifieringstjänsten som Almega har för sina medlemmar, här.

Det här ska du tänka på när någon som redan vistas och arbetar i Sverige, söker arbete i ditt företag:

  • Be om att få se pass eller nationellt ID-kort på alla innan de anställs, för att kontrollera medborgarskap innan anställning.
  • Om det är en medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz, be att få se beslut från Migrationsverket som styrker deras rätt att vistas och arbeta i Sverige.
  • Dokumentera och spara en kopia av uppgifterna från Migrationsverket och följ upp om arbetstillståndet, och därmed rätten att vistas och arbeta i Sverige, är tillfälligt.
  • Om du anställer en person utanför EU/EES och Schweiz för första gången, måste du underrätta Skatteverket på särskild blankett.
  • Anställer du en person som inte behöver arbetstillstånd, men som ändå har rätt att arbeta i Sverige (till exempel asylsökande med särskilt tillstånd, s.k. At-und), ska det meddelas till Migrationsverket.

Undvik dessa vanliga misstag när du anställer utländsk arbetskraft:

  • Kontrollera inte endast körkortet. En person som befunnit sig i Sverige kan få svenskt körkort, men det säger inget om medborgarskap eller rätten att vistas eller arbeta i Sverige. Kontrollera alltid personens medborgarskap genom att ta del av pass eller nationellt ID-kort.
  • Det räcker inte heller att enbart kontrollera samordningsnummer, som Skatteverket utfärdar för personer som uppburit lön eller annan ersättning i Sverige. Det kan likna ett personnummer men säger inget om rätten att vistas och arbeta i Sverige.
  • Tänk även på att många tillstånd är tillfälliga och att det är vanligt att de första två åren endast ger rätten till att arbeta på ett visst företag. För att kunna anställa den personen i ett annat företag krävs en ansökan om arbetstillstånd.

Kom ihåg att…

Om en arbetsgivare har anställda som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige är det ett brott mot utlänningslagen, som kan medföra fängelse eller böter och särskilda sanktioner. Det är därför viktigt att känna till regelverket och ha rutiner vid rekryteringen för kontroll, dokumentation och anmälan . Under anställningen är det sedan viktigt att följa upp om de tillfälliga tillstånden fortfarande gäller. Som  medlem i Almega kan du läsa mer om detta i Arbetsgivarguiden under “Arbetstillstånd”.