Hoppa till innehåll

Almega i Altinget: Sverige behöver – fortfarande – en tillväxtbudget

Låg tillväxt och hög arbetslöshet får inte bli det nya normala. Tjänsteföretagen kan skapa många fler jobb och bidra till att få fart på ekonomin – men då behöver regeringen genomföra reformer som skapar förutsättningar för det. Det är dags för en tillväxtbudget. Det skriver Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, och Patrick Joyce, chefekonom, Almega.

Regeringens tid vid makten har hittills präglats av krishantering. Rekordhög inflation, en utdragen Natoprocess, ett allvarligt säkerhetsläge i omvärlden och systemhotande gängkriminalitet på hemmaplan har upptagit mycket av den politiska uppmärksamheten – med all rätt.

Men nu, snart halvvägs genom mandatperioden, är det hög tid att regeringen även för upp tillväxten på den politiska agendan. Kampen mot inflationen är vunnen och prisökningarna är i princip nere på Riksbankens tvåprocentsmål. Regeringen kan alltså sluta oroa sig över att elda på inflationen och ge plats för expansiva åtgärder som stimulerar ekonomin på kort sikt och strukturreformer som stärker tillväxten långsiktigt.

Almega vill se en full uppräkning av brytpunkten för statlig skatt samt att avtrapp­ningen av jobbskatteavdraget tas bort i höstens budget.

Fredrik Östbom och Patrick Joyce i Altinget