Hoppa till innehåll

Vilken är den enskilt viktigaste frågan på ditt bord för tillfället?

– Det är frågan om kommunerna ska få bli fullskaliga leverantörer åt Arbetsförmedlingen, i konkurrens med de fristående matchningsföretag som verkar inom systemet.

Vad handlar den om?

– Det finns ett tryck från kommunalt håll om att även kommunerna ska få bli leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Detta skulle dock riskera att skapa stora konkurrensproblem för matchningsföretagen. Det kan aldrig bli konkurrens på lika villkor mellan en kommun och ett privat företag. Kommuner är skattefinansierade och har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar. Detta riskerar att försvåra verksamheten för matchningsföretagen och hämma effektiviteten i hela systemet, vilket ytterst drabbar de arbetssökande.

Vad vill vi åstadkomma?

– Vi vill att reformeringen av Arbetsförmedlingen ska få fortlöpa enligt plan, för det behövs en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Systemet bygger på att det är de fristående matchningsaktörerna som, på Arbetsförmedlingens uppdrag, rustar och matchar de arbetslösa till jobb. Vi anser att även kommunerna har en viktig roll, men inte som leverantörer, utan som samarbetspartners. I stället för att börja sälja matchningstjänster bör kommunerna bidra till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och de fristående matchningsföretagen för att säkerställa att deras medborgare får hjälp till arbete.