Hoppa till innehåll

Stäng dörren för kommunala arbetsförmedlingar

Kommunerna ska även fortsättningsvis kunna ansöka om att få bli leverantörer av Arbetsförmedlingens matchningstjänster. Det berättar regeringen och samarbetspartierna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Det är olyckligt att regeringen och samarbetspartierna inte väljer att stänga dörren för kommunerna som leverantörer av matchningstjänster. I stället förmedlar de signaler om att kommuner kan ansöka om att bli leverantörer till Arbetsförmedlingen. Det stämmer att lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) inte hindrar kommuner från att bli leverantörer. Dock finns kommunalrättsliga regler och principer som riskerar att överträdas om kommunerna blir leverantörer av matchningstjänster. Vi hade förväntat oss att regeringen och samarbetspartierna skulle uppmärksamma denna viktiga begränsning, det säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att fristående jobbförmedlare ska matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Arbetslösa med behov av stöd för att hitta jobb eller utbildning ska välja en fristående jobb- eller utbildningsförmedlare. Men om kommunerna får bli leverantörer blir det inte konkurrens på lika villkor mellan leverantörerna. Kommuner är skattefinansierade och har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar. Detta riskerar att försvåra verksamheten för matchningsföretagen och hämma effektiviteten i hela systemet, vilket ytterst drabbar de arbetssökande. Dessutom omöjliggörs den samverkan som är så viktig mellan kommunerna och jobbförmedlarna, säger Andreas Åström.

– Framförallt behöver samverkan etableras lokalt mellan kommunerna och jobbförmedlarna. Bara genom fördjupad samverkan kommer långtidsarbetslösheten att kunna pressas tillbaka. Istället för att konkurrera med jobbförmedlarna behöver kommunerna ta initiativ till samverkan, anser Andreas Åström.

– Problemet idag är att alldeles för få arbetslösa får komma till de fristående jobbförmedlarna. Reformeringen av Arbetsförmedlingen går ut på att förbättra stödet till de arbetslösa. Detta kan bara förverkligas genom att alla arbetslösa som har behov av hjälp också får stöd av de fristående jobbförmedlarna, avslutar Andreas Åström.