Hoppa till innehåll

Distansarbete i utlandet – risker att vara medveten om

Med distansarbetet har också flexibiliteten i arbetslivet ökat och många ser nu möjligheten att arbeta från utlandet. Men är det verkligen en bra idé? Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson berättar om en rad risker som är viktiga att känna till – både som arbetsgivare och medarbetare.

Att ta med sig arbetet till semesterhuset i exempelvis Sydeuropa är något som lockar fler och fler svenskar. Som arbetsgivare är det lätt att säga ja till detta då det är tekniskt möjligt, men regelverket i andra länder kan skilja sig från det svenska Men hur fungerar det egentligen med distansarbete från utlandet?

– Jag förstår att många medarbetare lockas av tanken att arbeta på distans från utlandet. Men som arbetsgivare är det oerhört viktigt att både känna till och informera medarbetaren om att detta är förenat med stora risker, säger Mia Fransson.

Här är några av de fallgropar som är viktiga att känna till:

  • Arbete som sker utomlands på medarbetarens initiativ, där utlandsvistelsen saknar syfte ur arbetsgivarens perspektiv, omfattas inte av det svenska socialförsäkringssystemet som vid andra utsändningar. Det kan vara förenat med administrativa svårigheter och kostnader.
  • Det inte alltid en självklarhet att medarbetaren kan nyttja sjukvård utomlands vid distansarbete. Det så kallade EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) som svenska medborgare har vid resa till andra länder inom EU gäller bara om en person är på semesterresa och vårdbehovet är akut.
  • Skattemässiga frågor för såväl medarbetaren som företaget kan påverkas och var noga med att kontrollera om visum, uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd behövs för arbetet. Arbetsgivaren ska också kontrollera om arbetet behöver anmälas till myndighet i värdlandet.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.