Hoppa till innehåll
Stefan koskinen om anställningsskydd

Kommunal och IF Metall ansluter till LAS-överens­kommelsen

Det blev på fredagen klart att de två största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, nu ansluter sig till den överenskommelse om LAS och omställning som Svenskt Näringsliv och PTK redan är överens om. IF Metall och Kommunal representerar över hälften av LO:s medlemmar och förhoppningen är nu att även fler LO-förbund väljer att ansluta sig till överenskommelsen.

– Detta är ett styrkebesked för den svenska modellen och gör överenskommelsen mycket bredare. Därmed kommer det också att bli väsentligt enklare att genomföra de delar av överenskommelsen som kräver politiska beslut, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef vid Almega.

Överenskommelsen hanterar ett stort antal frågor på arbetsmarknaden när det gäller LAS, omställning och kompetensutveckling. De viktigaste förändringarna för företagen är att det blir lättare att behålla viktiga medarbetare vid nedskärningar och mindre besvärligt att säga upp medarbetare som inte fungerar. Sammantaget förväntas det leda till företagen vågar anställa fler.

Samtidigt innebär överenskommelsen att möjligheter till stöd för omställning kraftigt byggs ut för medarbetare som drabbas av strukturförändringar. Men överenskommelsen innebär även begräsningar när det gäller visstidsanställningar.

– Vi ökar företagens flexibilitet när det gäller tillsvidareanställningar och då finns det också en logik i att behoven att visstidsanställningar bör minska. Jag ser att detta som en svensk modell av dansk flexsecurity. Det betyder för medarbetarna ökat ekonomiskt skydd vid omställningar och förbättrad kompetensutveckling.

Under 2021 kommer det utredningsarbete som är nödvändigt att bedrivas gemensamt mellan parter och regeringen och riksdag. Överenskommelsen kommer i sin helhet att vara på sin plats under 2022.