Hoppa till innehåll
Rapport om de nyskapande företagen.

Rapport: Här är Sveriges 200 mest innovativa och attraktiva företag

De nyskapande företagen

Färre personer väljer att starta företag i Sverige än i andra jämförbara länder. Trots det skapas många nya innovativa företag här. Allt för ofta startas dock företagen i Sverige men när de utvecklas och börjar växa sker expansionen i andra länder.

I Almegas nya rapport studeras 200 utvalda nya innovativa företag som startats i Sverige sedan 2010. Drygt hälften av dem verkar inom tjänstesektorn och fyra av fem företag har tjänster som en viktig del av sitt erbjudande. En stor del av de nya företagen har digitalisering som en bärande del av sin verksamhet. Syftet med rapporten är att lyfta fram dessa nya kunskapsintensiva tjänste­företags betydelse för förnyelsen av det svenska näringslivet och starta en diskussion om vilka politiska åtgärder som krävs för att dessa företag ska välja att växa och skapa jobb i Sverige.

Digitala plattformar

Den vanligaste inriktningen bland de högst rankade nya tjänste­företagen är digitala plattformar. Vår tabell i rapporten visar de 24 företag som har en digital plattform som sin främsta innovation. Företagen är ordnade efter hur mycket kapital som investerats i dem sedan starten. 21 av företagen har sitt huvudkontor i Stockholm. Plattformarna kan förmedla en rad olika typer av tjänster. Tjänsteinnovationerna är oftast riktade mot företag men i vissa fall även mot konsumentmarknaden.

Företagens nyckelinnovationer

I studien som rapporten grundar sig på studeras de 200 högst rankade nya företag, som startats mellan början av 2010 och slutet av 2019, utifrån ranking i den ledande internationella databasen Crunchbase. Crunchbase innehåller information om investerare, innovationer och globala konkurrenter. Företagen i databasen rankas utifrån deras aktivitet och förmåga att locka intresse bland investerare.

Studien fokuserar på vilka branscher som företagen verkar inom, vilka deras nyckelinnovationer är, var företagen har sina huvudkontor och hur mycket riskkapital som de har lockat till sig.

Läs hela rapporten