Hoppa till innehåll

– Det är en lättnad att vi har fått ett resultat i det amerikanska presidentvalet. Ju längre rösträkningsproces och större osäkerhet desto skadligare för världsekonomin, och då även Sverige, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Vad betyder valresultatet för den amerikanska ekonomin?

– Vinsten för Biden innebär förhoppningsvis att USA återgår till ett mer försonligt politiskt klimat. Om Biden genomför de stora skattehöjningar som han utlovat kan detta försena den amerikanska ekonomiska återhämtningen men detta kan vägas upp av de stora investeringar i bland annat grön teknik som han utlovat, säger Patrick Joyce.

Vad betyder valresultatet för den globala ekonomin?

– Vinsten för Biden förändrar sannolikt inte USA:s handelskonflikt med Kina. Däremot minskar risken för en handelskonflikt mellan USA och EU, vilket givetvis är positivt även ur ett globalt ekonomiskt perspektiv, säger Patrick Joyce.

Vad betyder valresultatet för den svenska ekonomin?

– Med Biden minskar risken för en handelskonflikt mellan USA och EU och det är goda nyheter för den svenska exporten. USA är en mycket viktig marknad för bland annat svensk IT-export, säger Patrick Joyce.