Hoppa till innehåll

Tjänste­företagen kan bryta utanförskapet

Under 2010-talet fick allt fler nyanlända och utrikes födda jobb. Men nu ökar dessvärre arbetslösheten snabbt i de här grupperna. För att vända den oroväckande utvecklingen har tjänstesektorn en avgörande roll. Det visar Almegas nya rapport.

Coronakrisen har medfört att en drygt 10-årig period av jobbtillväxt brutits och vänt tvärt nedåt. Ny yrkesstatistik från SCB som Almega ställt samman i rapporten Tjänstesektorn är en integrationsmotor visar att sysselsättningsgraden i Sverige ökade med 3 procent mellan åren 2014 och 2018. Motsvarande ökning bland utrikes födda var 8,7 procent och bland nyanlända hela 17 procent.

– Det var då. Nu ser vi en helt annan situation. Arbetslösheten och utanförskapet i de särskilt utsatta områdena på mycket kort tid ökat. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som är födda utanför Europa har ökat med 20 procent på ett år, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Rapporten fokuserar på de områden i Sverige som Polisens Nationella operativa avdelning, Noa, har pekat ut som mest utsatta.

– När vi tittar på vad de som bor i de utsatta områdena verkligen jobbar med blir tjänstesektorns betydelse extremt tydlig. Det handlar om jobb inom restaurang, lokalvård, transport, bemanning och omsorg, säger Andreas Åström.

Hittills har alltför få slutsatser dragits kring vilka yrken och branscher det är som minskar arbetslösheten och därmed utanförskapet i de särskilt utsatta områdena.

– Vi ser att tjänstesektorn står för merparten av ingångsjobben för såväl unga som utrikes födda. Nu måste integrationspolitiken fokusera på att ge de företag som skapar dessa jobb rätt förutsättningar. Annars är risken stor att arbetslösheten och därmed utanförskapet ökar ytterligare, säger Andreas Åström.