Hoppa till innehåll
Nils Bergh om tjänsteresor utomlands - så skyddar du medarbetarna

Tjänsteresor utomlands – så skyddar du medarbetarna

Tjänsteresor utomlands har minskat drastiskt i och med pandemin och många av de fysiska mötena har ersatts av möten via digitala plattformar. Men trots pandemin finns det fortfarande situationer som kräver fysisk närvaro och där tjänsteresan utomlands måste genomföras.

När en medarbetare kommer hem från tjänsteresa utomlands finns det flera saker som det är viktigt för dig som arbetsgivare att tänka på. Frågan har varit återkommande i Almegas arbetsgivarjour där bland annat Nils Bergh, arbetsrättsjurist på Almega, stöttar och ger råd till medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor.

– Arbetsgivaren behöver ta kontakt med medarbetaren innan denne kommer tillbaka till arbetsplatsen för att ta reda på hur hen mår. Information kan även generellt skickas ut till medarbetarna att de som varit på resa utomlands ska kontakta arbetsgivaren innan de kommer till arbetsplatsen, säger Nils Bergh.

Som arbetsgivare är det också viktigt att vara lyhörd och ta eventuell oro från övriga medarbetare på allvar, menar Nils Bergh.

– För den som har läkarintyg om att avhålla sig från arbete på grund av risk för smittspridning kan ersättning utgå från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning.

I Arbetsgivarguiden hittar du som medlem mer information kring tjänsteresor kopplat till covid-19.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.