Hoppa till innehåll
Uppskjuten fakturering av medlemsavgift

Fullt fokus på medlemsnyttan

Det senaste halvåret har varit omvälvande. Företag kämpar för sin överlevnad. Almegas arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna har intensifierats. ”Mycket har uppnåtts men arbetet är precis som pandemin långt ifrån över”, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Almegas medlemsjour har jobbat för högtryck sedan i mars, arbetsgivarguiden har ständigt fyllts på med aktuell information och Almegas påverkansarbete har växlat upp.

–  För Almegas del har det varit alle man på däck som gällt under pandemin. Samtalen till medlemsjouren har flerfaldigats och samma sak gäller för tjänsten Arbetsgivarguiden. Vi har etablerat mycket nära och löpande kontakter med exempelvis Tillväxtverket, Försäkringskassan och Skatteverket för att hämta in den senaste informationen. I vissa fall har det ju i det närmaste handlat om dagsnoteringar, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

Den dialog som Almega normalt för med regeringsföreträdare och opposition har också intensifierats avsevärt. Påverkansarbetet handlar om att förmedla hur situationen ser ut bland våra medlemmar samt argumentera för och ställa krav på nödvändiga åtgärder och förändringar. Och ansträngningarna har gett resultat. Även om många företag fortfarande kämpar för sin överlevnad har ett antal stödåtgärder genomförts helt eller delvis på grund av Almegas påverkansarbete.

Som en direkt effekt av Almegas påtryckningar har exempelvis företag inte behövt säga upp konsulter eller inhyrd personal för att kunna korttidspermittera sin personal, samtidigt som företag med i huvudsak offentliga uppdragsgivare, exempelvis vårdföretag, skolor, bemanningsföretag och kollektivtrafik, har fått möjligheten att permittera. Detta var inte var möjligt inledningsvis under krisen. Även omställningsstödet, det engångsbelopp som företag som under mars och april tappade minst 30 procent av sin omsättning får för att täcka fasta kostnader, är delvis en effekt av Almegas påverkansarbete.

–  Vi fick även igenom en förlängning där staten betalade företagens sjuklönekostnader även under juni och juli. Men eftersom risken finns för att smittspridningen tar fart igen under hösten, jobbar vi nu för att detta ska gälla september ut. Därefter bör staten ta halva sjuklönekostnaden åtminstone året ut, säger Thomas Erséus.

Den sänkta arbetsgivaravgiften, en stödåtgärd som fasade ut den 30 juni, är också något som Almega jobbar hårt för att återinföra.

– Vi vill ju se en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften och med tanke på hur situationen ser ut idag finns det ingen anledning att vänta. Arbetslösheten stiger och det måste bli billigare att anställa igen för att den inte ska permanentas på en högre nivå, säger Thomas Erséus.

Sänkta arbetsgivaravgifter är också den första av tio huvudpunkter i det gedigna återstartsprogram, Så kickstartar vi Tjänstesektorn, som Almega presenterade i början av juli. I samband med programlanseringen publicerades även debattartiklar från Almega i närmare ett tjugotal av landets största lokaltidningar.

Även om pandemin och krisen är långt ifrån över, råder det hög aktivitet på områden som inte är direkt kopplade till corona. För närvarande sitter Almegas chef för arbetsgivarsamverkan, Stefan Koskinen, i de nyligen återupptagna LAS-förhandlingarna, där även a-kassan och omställning ligger i potten.

–  Det har hörts en del vapenskrammel från motståndarlägret på senare tid. Nu har förhandlingarna slutligen dragit igång och det är vår vilja och förhoppning är att vi ska komma överens med facket om en reformerad arbetsrätt. Det är hög tid för det är inte hållbart med en lagstiftning från 70-talet, säger Thomas Erséus.

Skulle parterna inte lyckas komma överens så kommer förslagen från den LAS-utredning som presenterades innan sommaren att bli lag. Detta i enlighet med januariöverenskommelsen. Förhandlingarna måste dock vara avslutade senast den 30 september eftersom dagen efter, den 1 oktober, går startskottet för avtalsrörelsen. Industrins parter ska ha satt märket den 31 oktober och sedan är det dags för Almegas förhandlare att kavla upp ärmarna.

–  Vi kommer att ha att göra även under hösten. För Almegas del handlar det i år om cirka 130 kollektivavtal som ska förhandlas. En avtalsrörelse är alltid intensiv och oberäknelig. Nu återstår att se hur arbetet kommer att löpa givet den situationen som råder. Ett som är säkert är att vi på Almega kommer att göra vårt yttersta för att ge våra medlemmar de absolut bästa förutsättningarna, säger Thomas Erséus.