Hoppa till innehåll
Sue Clark, Tengbom
Foto: Tengbom

Framtidens arbetsliv spaning från Tengboms

Vårt sätt att arbeta har på ett grundläggande sätt kommit att förändras i skuggan av covid-19. Hemarbete och digitala möten har för många blivit vardag. Men hur kommer omställningen att påverka vårt framtida arbetsliv på sikt?

Många funderar över hur kommer det se ut när livet så småningom kan börja återgå till hur det såg ut innan covid-19. Och om tiden under krisen och pandemin kommer att påverka vårt framtida arbetsliv, på kort och på längre sikt. Sue Clark är projektledare inom hållbarhet på arkitektbyrån Tengbom, ett av Almegas 11 000 medlemsföretag. Hennes framtidsspaningar är att det nya arbetslivet kommer att bestå av en större mix av det digitala och fysiska mötet.

– Jag tror inte att hemarbete med digitala möten och digitalt arbete kommer ersätta fysiska möten och fysiska samarbeten helt och hållet, men det fysiska kanske kommer användas mer sällan i jämförelse med situationen innan covid, säger hon.

Kombinerat med vårens stora omställning för många företag gällande att arbeta mer digitalt står också den tekniska utvecklingen och knackar på dörren till framtiden. Något som Sue Clark menar kommer bidra till en digital förbättring.

– Det finns möten och arbete som är svåra att hantera digitalt och det finns dessutom gruppdynamik som går förlorad om inte fysisk interaktion sker. Därför tror jag det kommer ske ytterligare tekniska ”språng”. VR, hologramlösningar bland många andra verktyg kommer att förbättra de digitala träffarna. Men det kommer alltjämt finnas behov av mänsklig närhet, säger Sue Clark och fortsätter:

– Digitalt hemarbete är en utmaning i den praktiska hanteringen. Det gäller både faktisk arbetsyta och arbetsmiljö. Det kan vara svårt att hitta arbetsyta i små lägenheter där fler personer ska samsas. Alla kommer inte ha möjlighet att arbeta hemifrån på ett optimalt sätt. Det kommer därmed uppstå behov av ytor för ”coworking”, ”touchdowns” etc. Det vill säga platser för hemarbete utanför hemmet, men i geografisk närhet till hemmet.

Det finns flera exempel på företag som använder sådana lösningar redan idag, påpekar Sue. Hon nämner det internationella företaget WeWork, men även den svenska fastighetsägaren Vasakronan  som har ambitionen att erbjuda lokaler för coworking på alla de orter där de äger fastigheter.

– Det är en spännande tanke att tänka – på lång sikt kanske det här påverkar vårt sätt att tänka på boende generellt. Kanske kommer vi få se nya kvarter växa fram där man bygger gemensamma utrymmen för arbete, där de boende kan checka in för arbete, säger Sue.

Vilken är då den viktigaste frågan framöver? Sue tror att hälsofrågan kommer bli den absolut viktigaste framtidsfrågan. Hon menar att det inte bara är på grund av covid-19.

”Trenden med hälsosamma arbetsplatser var på gång redan innan mars 2020. Det vill säga frågor kring hur den fysiska, mentala och sociala hälsan påverkas av att arbeta hemma och digitalt”.

Sue Clark