Hoppa till innehåll
distansarbete provanställning

Hur skulle dagens arbetsmiljöregelverk påverka 

Maria Morberg, arbetsmiljöexpert hos Almega, ser att den nuvarande arbetsmiljölagstiftning håller för en utveckling mot mer distansarbete. Arbetsmiljöansvaret är detsamma och kvarstår varhelst man utför sitt arbete.

– Även fortsättningsvis är det viktigt att ge chefer och medarbetare bra förutsättningar för att leda och arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt. Inget av detta ändras för att man för in lite nytt tänk och nya arbetsmetoder, säger Maria.

När det pratas om distansarbete är det inte bara hemmet det handlar om, utan också  coworkingyta, tocuchdowns eller parterning inkluderas. Alltså platser där man själv eller tillsammans med andra skapar egna arbetsplatser i och som ligger i närheten av hemmen. För några år sedan var detta en utopi men med det jättekliv vi tagit i det digitala arbetslivet är vi kanske närmare sådan lösning idag. Men hur ska arbetsmiljön i hemmet eller arbete i anslutning till hemmet se ut och vem ansvar ytterst för att den gör det?

– Ska man arbeta hemifrån lite sporadiskt då och då så behövs det inte någon särskild utrustning, men medarbetaren behöver förstås följa organisationens riktlinjer för distansarbete och tänka på att ordna en så bra ergonomisk hörna som möjlig utifrån förutsättningarna, ta pauser osv. Blir det på mer permanent basis så ökar arbetsgivarens ansvar att förse medarbetaren med utrustning som behövs för att få till en ergonomiskt bra arbetsplats, säger Maria Morberg.

En arbetsgivare kan inte bestämma över lokala förhållanden på någon annans arbetsställe där man hyr kontorsplatser. I de lokaler som man hyr in sig i så har den som råder över arbetsstället ett samordningsansvar – ansvar att samordna arbetsmiljöfrågor med andra arbetsgivare som vistas där och ska se till att lokalen, skyddsanordningar, personalutrymmen och så vidare fungerar på ett tillfredsställande sätt.

– Arbetsmiljöansvaret kvarstår förstås för sina medarbetare som sitter på kontorshotell och liknande – att man regelbundet följer upp och ser till att sin personal har det bra och att man förebygger ohälsa och olycksfall i vanlig ordning, säger Maria.