Hoppa till innehåll

Förläng sänkningen av företagens sjuklönekostnader

De ekonomiska konsekvenserna av Corona-pandemin kan inte jämföras med förlusterna av människoliv, men de har skapat stora problem för företag i Sverige. Regeringen och samarbetspartierna har lyssnat på företagens förslag och viktiga åtgärder har genomförts. Men när antalet sjukskrivna återigen ökar är det viktigt att staten fortsätter att ta ett huvudansvar för företagens sjuklönekostnader, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Att staten mellan april och juli 2020 har täckt 100 procent av företagens sjuklönekostnader har gjort att många företagare överlevt och jobb har räddats. Samtidigt har arbetstagarna fått ersättning för karensavdraget och sluppit kravet på läkarintyg för att få sjuklön dag 8-14.

Från att staten stått för sjuklönekostnaden har nu regeringen aviserat att staten endast kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Detta kommer att gälla under perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 september. Åtgärden innebär en betydande nedtrappning av statens ersättning till företag som har höga sjuklönekostnader, vilket är en stor försämring av villkoren. 

– Regeringens förslag räcker inte. Att viktiga ersättningar till företagen nu börjar fasas ut är bekymmersamt. Sjukfrånvaron är fortfarande stor, och den sjunkande trenden har vänt uppåt i juni. Staten bör ta hela sjuklönekostnaden i augusti till september. Under perioden oktober till december är det rimligt att staten täcker halva sjuklönekostnaden för arbetsgivarna, avslutar Andreas Åström. 

Almega har tagit fram återstartsprogrammet Så kickstartar vi tjänstesektorn som är ett program för återstart av tjänstesektorn och av Sveriges ekonomi, och ett program för höjd tillväxt och hållbar omställning utifrån tjänsteföretagens perspektiv. De totala kostnaderna för åtgärderna uppgår till över 150 miljarder kronor. Investeringen är avgörande för att landets viktigaste sektor ska komma på fötter igen. Hela rapporten finns här.

Fakta om sjukfrånvaron:

Antalet sjukfrånvarande från arbetet har varit markant högre under 2020 jämfört med 2019. År 2019 var det genomsnittliga antalet sjukfrånvarande per månad perioden mars till juni 237 300 personer. 2020 är antalet sjukfrånvarande ungefär 35 procent högre i snitt per månad och ligger på 321 000 sjukfrånvarande personer i genomsnitt för perioden mars – juni. Även om en nedgång skett med sjukfrånvaron i absoluta tal sedan mars i år, har en ökning skett jämfört med 2019 mellan maj och juni. Se diagrammet nedan.