Hoppa till innehåll

Soft opening – långsam återgång till arbetsplatsen

Många arbetsplatser har under den turbulenta våren varit nedstängda. Men när restriktionerna så småningom börjar lätta kommer detta kräva att du som arbetsgivare har en planering redo kring hur återgången till arbetsplatsen ska ske. Maria Morberg, Arbetsmiljöexpert på Almega, tipsar om hur du som arbetsgivare kan tänka i planeringen.

– Man kan som arbetsgivare gott och väl börja tänka på återgången redan nu och börja skissa på en plan och olika scenarios, även om det inte är dags ännu att återgå i full skala. Håll dig uppdaterad kring vad Folkhälsomyndigheten har för rekommendationer och om det dyker upp ändringar på vägen, säger Maria Morberg.

Soft opening, en långsam och stegvis återgång för medarbetarna, kan vara en väg att gå för att mjukstarta återanpassningen på arbetsplatsen. Men det kan också finnas andra anledningar till att delar av personalen behöver återvända än just för enbart en mjukstart.

– Det kan hända att man under resans gång har upptäckt att vissa arbetsuppgifter och annat som är viktigt för verksamheten fungerar bäst på plats och att man därför behöver få till en återgång. Det är viktigt att ni som arbetsgivare och chefer ställer frågor kring vilka, varför och hur, säger Maria Morberg och fortsätter: – Av dessa frågor följer förstås en rad underfrågor, exempelvis:  Vilken enhet eller vilka yrkesroller behöver vi ha på plats först? Varför just dem? Sådant kan det bra att ha både svar och förklaringar till.

Här är några av de frågor som behöver besvaras

  • Vilken enhet eller vilka yrkesroller behöver vi ha på plats först?
  • Varför just de enheterna eller yrkesrollerna?
  • Hur många medarbetare rör det sig om?
  • Finns möjlighet till fortsatt fysisk distansering?
  • Behöver vi titta över möbleringen på arbetsplatsen?
  • Hur kommunicerar vi beslutet? Och hur fångar vi upp eventuell oro och frågor?
  • Hur kommunicerar vi de nya riktlinjerna som vi har tagit fram på arbetsplatsen?
  • Hur får vi med arbetsmiljöombudet/skyddsombudet i det här arbetet så att vi kan dra nytta av deras erfarenhet och även få till en god samverkan?

Precis som ni har gjort en riskbedömning och åtgärdsplan för distansarbete i coronatider, så tar ni fram en sådan för återgång till arbetsplatsen. Identifiera eventuella risker som kan uppstå i och med återgången, bedöm om de är allvarliga eller inte, sätt in åtgärder där det behövs, följ upp. Komplettera och justera efter hand om det dyker upp någon förändring.

Du som medlem hittar mer information om återgång i arbete i Arbetsgivarguiden (bakom inogg).

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.