Hoppa till innehåll

LAS blir del av helhetslösning i återupptagna förhandlingar

Den nyligen presenterade LAS-utredningen tar viktiga steg i rätt riktning. Och utan en partslösning kommer den att bli lag. Samtidigt meddelar nu parterna i ett gemensamt utspel att förhandlingarna ska återupptas. I potten ligger då även a-kassa och omställning.

– En förhandlingslösning är absolut att föredra framför lagstiftning. Parterna vet vad som är viktigt och rimligt och kommer därför att hitta en bättre och bredare lösning än vad lagstiftningen skulle innebära. Men det viktigaste är att regelverket uppdateras. LAS är en kvarleva från 70-talet, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Det står nu klart att Svenskt Näringsliv, LO och PTK avser att återuppta förhandlingarna kring arbetsrätten. Samtidigt, för att få till en långsiktig och bred lösning, har parterna valt att inte begränsa förhandlingarna till LAS. Efter att förhandlingarna sattes på paus i vintras har tre arbetsgrupper utrett hur eventuella förändringar skulle kunna se ut inom tre områden: LAS, en ny a-kassemodell samt omställning vid uppsägning. Och det är dessa områden som nu kommer att tas till förhandling.

– Vi kommer behandla de tre områdena som en helhet. Arbetsgruppernas tre rapporter kommer till och med slås samman till ett enda dokument för att förhindra att vissa delar ska få vingar. Förhoppningen är att vi kan enas om en helhetslösning som tar ett bredare grepp på hur arbetsmarknadens spelregler ska anpassas utifrån dagens förutsättningar, säger Stefan Koskinen, som kommer att sitta med vid förhandlingsbordet för Svenskt Näringslivs räkning.

Förhandlingarna kommer att inledas så snart det är möjligt, vilket i praktiken innebär den andra veckan i augusti. Och senast den sista september ska förhandlingarna vara avslutade och parterna vara överens om en lösning.

– Att vi inte sätter igång tidigare är av hänsyn till LO. De har sitt representantskap den första veckan i augusti och kan inte inleda förhandlingarna dessförinnan. Men sedan är det bara att kavla upp ärmarna och nattmangla. Det finns ingen anledning till att tidplanen inte skulle hålla, säger Stefan Koskinen.

Om parterna trots allt skulle misslyckas med att komma överens på utsatt tid kommer, enligt Januariöverenskommelsen, den nyligen presenterade LAS-utredningens förslag att bli lag.

– Även om utredningen tar viktiga steg i rätt riktning är det min övertygelse att vi kan komma överens om en bättre lösning. Och med LAS som en del av ett större paket så borde möjligheterna att komma i mål öka. Skulle förhandlingarna mot förmodan bli fruktlösa är det dock lagstiftning utifrån LAS-utredningen som gäller, säger Stefan Koskinen.