Hoppa till innehåll
Sveriges export- och investeringsstrategi

Almega, Teknik­företagen och Svenskt Näringsliv: ”Krisen kräver en strategisk samverkan för export- och investeringsinsatser”

Regeringen presenterade Sveriges export- och investeringsstrategi i december 2019. Sedan dess har omvärldsläget förändrats drastiskt och nu behövs en strategisk plan med en prioritering av de presenterade förslagen. Det anser Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.

– Det är en helt annan situation idag. Världsekonomin befinner sig i den värsta krisen i modern tid. Nu gäller det att prioritera för att ha så bra förutsättningar som möjligt när Sverige ska återstarta ekonomin, säger Kristina Hulting, näringspolitisk expert på Almega.

Export- och investeringsstrategin behöver anpassas utifrån de nya förutsättningar som coronakrisen innebär. De kommande åren blir en tuff ekonomisk utmaning för Sverige och exporten kommer att vara helt avgörande för en lyckad återhämtning. Vi anser att förslagen i regeringens export- och investeringsstrategi måste prioriteras utifrån vilka insatser som är akuta och vilka insatser som är mer långsiktiga. Det viktigaste är att hjälpa exporterande företag att få igång sina verksamheter. En central del av strategin är finansieringsfrågan och en lyckad återhämtning kräver en god tillgång på exportfinansiering, framförallt för små- och medelstora företag.

– Återhämtningen riskerar att bli långdragen speciellt om en internationell lågkonjunktur drabbar exportindustrin och de tjänsteföretag som säljer till utlandet. Vi får inte glömma att svensk tjänsteexport står för 14 procent av landets BNP och uppgick till 721 miljarder kronor under 2019, säger Kristina Hulting.

För att kartlägga de mest angelägna insatserna föreslår Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv att ett gemensamt strategiskt råd tillsätts och arbetar konkret med export- och investeringsstrategin. Det strategiska rådet ska bestå av såväl privata som offentliga aktörer och verka rådgivande vid genomförandet av strategin.

Ett utförligt förslag från Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv har överlämnats till Utrikesdepartementet. Vi vill att detta ska utgöra en grund för en fortsatt dialog och samarbete kring strategins genomförande och implementering. Vi är angelägna om att Sveriges export- och investeringsstrategi ska genomförs i nära dialog med näringslivet och de svenska exporterande företagen.